Alapadatok
Refereinciáink PDF Nyomtatás E-mail
Alaptevékenységünkhöz kapcsolódóan:

Belvízvezető létesítmények kettősműködésű csatornák, szivattyútelepek, közúti és vasúti műtárgyak, víztározók építése 130 ha-os hatásterülettel. Apátfalva- Mezőhegyesi és a Mindszent- Székkutasi öntözőrendszer kiépítése-16000 ha öntözésére. A kiépített rendszerek üzemeltetése, fenntartása, fejlesztése.

Vállalkozói tevékenységünkhöz kapcsolódóan:

Hódmezővásárhely, Makó, Székkutas, Mártély, Apátfalva, Földeák, Maroslele, Csanádpalota stb. települések belterületei vízrendezési műveinek kivitelezése. Mezőgazdasági üzemek részére öntözőtelepek - köztük 12 lineár építése - 7000 ha-on. Hódmezővásárhely új szennyvíztelepén mőtárgyak, valamint Parshall mérőcsatorna építése. Körös-Maros Nemzeti Park megbízásából a Csanádpusztai tájvédelmi körzet vízháztartási szabályzó művek kiépítése. Rekultiváció Hmvhely folyékony hulladék lerakóján. Telefonhálózat alépítmény építése. Társvállalkozóként az Algyő Faluház és a kopáncsi JET üzemanyagtöltő állomás építésében való részvétel. Tervezés tagjaink részére belterületi csapadékvíz elvezetéséhez, szennyvízcsatorna hálózathoz. Siketes területfejlesztési, PHARE, VA, KKA és foglalkozási pályázatok készítése.

 
Megrendelőink PDF Nyomtatás E-mail
Az erősödő piaci viszonyok között a vízgazdálkodással foglalkozó társaságok, köztük társulatunk is a több lábon állásra törekszik. A megváltozott gazdasági körülmények hatására átalakult a célcsoportok összetétele is. Rendszeres megrendelőink között vannak önkormányzatok, mezőgazdasági üzemek, mezőgazdasági, víz-, mélyépítés, környezetvédelmi profilú vállalkozások és egyéb beruházások megrendelői.


Vállalkozási tevékenységünk formái igen széleskörűek: az alvállalkozástól a társvállalkozáson át a fővállalkozásig minden forma megtalálható, természetesen az adott feladat által megkövetelt szakmai partnerek szükség szerinti bevonásával. Társulatunk az alaptevékenységen túl - a rendelkezésre álló szabad kapacitással vízépítési, mélyépítési, valamint környezetvédelmi célú munkálatokat végez.

Megrendelőink részére garanciát jelent társulatunk múltja, referenciái, megbízható pénzügyi háttere, a rendelkezésünkre álló humán és gépi erőforrásaink. Társulatunk vezetése igen nagy hangsúlyt fektet a megbízható fizikai állomány megtartása mellet a szellemi tőke felhalmozására. Ennek eredményeképpen megrendelőink egy összeszokott, megbízható csapat munkájával találkoznak, akik törekszenek a kivitelezési feladatok komplex kezelésére. Így egy adott projekt elkészítése, tervezése, ügyvitele, lebonyolítása és kivitelezése a szükséges pénzforrások előteremtésére irányuló pályázatkészítésével együtt Megrendeléseink teljesítéséhez, feladataink megoldásához ma már nélkülözhetetlenek a megbízható építőipar gépek és vízszolgáltató berendezések. Társulatunk folyamatosan igyekszik gépparkjának üzembiztonságát fokozni és Új univerzális munkagépek beszerzésével a piacon minél nagyobb, és speciálisabb részt vállalni.

 
Természetvédelem PDF Nyomtatás E-mail
A világ vízkészletének csak néhány százaléka édesvíz, s ennek területi eloszlása is rendkívül egyenetlen. Magyarország az ENSZ tudósainak besorolása alapján a Föld a aszálytól leginkább veszélyeztetett tíz területe közé tartozik. Felszíni vizeink 90 százaléka külhonból érkezik. Felelősségünk hatalmas: hogyan gazdálkodunk mennyiségben és minőségben az itt lévő vizekkel, legyen az felszíni, vagy felszín alatti.


Azt a tényt, hogy az Alföld aszályos régóta tudjuk, hogy a globális felmelegedés miatt ökológiai katasztrófákkal járhat azt napjainkban tapasztaljuk. EU csatlakozásunk egyik kritikus pontja az EU konform környezethasználat lemaradásunk a fejlett Európához képest a legjelentősebb.

Feladatunk a természet harmonikus vízgazdálkodásban történő tudatos gondolkodás és ennek gyakorlati megvalósítása a fenntartható fejlődés érdekében.

 
Tagjainkért PDF Nyomtatás E-mail
Társulatunk a működési területükön lévő földtulajdonosok, és földhasználók érdekében végzi tevékenységét, munkánk során nap, mint nap kapcsolatba kerülünk tagjainkkal. Feladatunkat akkor végezzük jól, ha tagjaink a víznek csak jótékony hatását élvezik.

A vízgazdálkodási munkálatokhoz anyagi források kellenek, melyek egyik alapját az a hozzájárulás teremti meg, melyet a tagok fizetnek e célra. Napjainkban a 132000 ha-on több mint 40000 tagunk van. Tagjaink érzik a vízgazdálkodási tevékenység fontosságát, szoros együttműködéssel, és anyagi tehervállalással járulnak hozzá közös feladataink sikeres megvalósításához. Számukra garanciát jelent társulatunk múltja, eddigi fejlődése.

A társulat központjában készséggel állunk tagjaink, érdekeltjeink segítségére. Könyvelésben dolgozó kollégák els?sorban pénzügyi kérdésekben (terület, érdekeltségi hozzájárulás mértéke) segítenek eligazodni, míg a vízgazdálkodás ágazatban dolgozók a létesítményről, m?szaki paraméterekről, fejlesztési lehetőségekről adnak információt, vagy ha úgy adódik a konkrét belvíz-védekezésben, segítenek.

Szakembereink készséggel állnak rendelkezésre a tervezés, szaktanácsadás, pályázat készítés területén egyaránt, hiszen mindannyiunk közös érdeke tagjaink maximális tájékoztatása s a gazdálkodás feltételeinek javítása.

 
Vízgazdálkodás PDF Nyomtatás E-mail
A víz hazánkban a környezeti állapot meghatározó súlyú eleme, alapjaiban hat az emberi környezet minősége. Az Alföldön, a Tisza-Marosszögében a vizekkel való gazdálkodást megköveteli az "élettér" biztosításának biztonságának igénye.


A gazdaság és a társadalom vízzel kapcsolatos igényeit úgy kell kielégíteni, hogy az ökológiai egyensúly fennmaradjon. Cél a fenntartható fejlődés. Működési területünket két jelentős vízfolyás határolja, a Tisza és a Maros. Ezek mennyiségi és minőségi viszonyai jelentősen meghatározzák a Társulat vízgazdálkodási tevékenységét. Területünkön - mely az Alföld legmélyebb és egyik legaszályosabb része - egyaránt veszélyes a "sok víz " mint az árvíz vagy belvíz, és a "kevés víz" mint az aszály.

A növekvő időjárási szélsőségek nemcsak a gazdaságot de az ökológiai egyensúlyt is veszélyeztetik. A múlt században megkezdett árvízmentesít? munkálatokat a belvízmentesít? fejlesztések követték, napjaink feladata pedig a "kevés víz" okozta problémák megszüntetése, a vízpótlás - gazdasági és ökológiai céllal - a víztakarékos integrált víz "gazdálkodás" környezetharmonikus módon történő megvalósítása.

 
További cikkeink...
<< Első < Előző 1 2 3 Következő > Utolsó >>

Oldal 2 / 3