Öntözésről
PDF Nyomtatás E-mail
2021. március 25. csütörtök, 10:27

Apátfalva-Mezőhegyesi öntöző főcsatorna 8+950 szelvényében a kövegyi öntözőcsatornán meglévő tiltó teljes rekonstrukciója

   

 
PDF Nyomtatás E-mail

Mezőgazdasági öntözőkutat szeretnél? Ezeket kell elintézned!

2021. február 11., 07:45 |Agroinform.hu/nfk.gov.hu
 
2021. január 1-től jelentős változások léptek életbe az új és már meglévő mezőgazdasági kutak engedélyezésével, használatával kapcsolatban. Vegyük végig, hogy a különböző kutak esetében mi a teendő!

A hatósági jogkör a Belügyminisztériumtól az Agrárminisztériumhoz került, azon belül pedig a Nemzeti Földügyi Központ az illetékes a kutak engedélyezésével kapcsolatban.

Mezőgazdasági kutak – csak bejelentési kötelezettség

A mezőgazdasági öntözési célú kutak engedélyezési eljárása kapcsán 2021. január 1-től a Nemzeti Földügyi Központ, mint öntözési igazgatási szerv jár el, az eljárás egyes kutak esetében pedig egyszerűbbé vált.

Mezőgazdasági öntözési célú kút előzetes bejelentést követő jóváhagyás után létesíthető, illetve a korábban fúrt kút nyilvántartásba vétele kérelmezhető, amennyiben a következő feltételek együttesen teljesülnek.

mezőgazdasági kút

          Az 50 méternél nem mélyebb talajvízkutak létesítése vált egyszerűbbé – Fotó: Shutterstock

• A kút nem érint védett vagy védendő vízbázist:

• azaz a kutat a vízbázisok, a távlati vízbázisok, valamint az ivóvízellátást szolgáló vízilétesítmények védelméről szóló kormányrendelet szerint kijelölt, kijelölés alatt álló, illetve előzetesen lehatárolt belső, külső és hidrogeológiai védőidom, védőterület,

• valamint karszt- vagy rétegvízkészlet igénybevétele nélkül,

• továbbá a hatósági nyilvántartásban szereplő talaj- vagy talajvíz-szennyezéssel nem érintett területen létesítik.

• A kút talpmélysége az 50 métert nem haladja meg, és az első vízzáró réteget nem éri el.

• A kúthoz kapcsolódó öntözőrendszer kizárólag a létesítő, üzemeltető művelése alatt álló területek öntözését szolgálja legfeljebb 300 hektáron.

• A bejelentés jóváhagyását követően, a létesítés során a kutat a víz mennyiségének mérését biztosító digitális kútvízmérővel kell felszerelni.

A hatósági nyilvántartásba történő előzetes bejelentést követően 30 napon belül a Nemzeti Földügyi Központ az előzetes bejelentésben foglaltak alapján a létesítést jóváhagyja, megtiltja, vagy megállapítja, hogy a létesítés csak véglegessé vált vízjogi létesítési engedély birtokában kezdhető meg.

Az új kút létesítéséhez 2 dokumentum benyújtására van szükség:

• egyszerűsített műszaki rajz,

• bejelentő lap a 72/1996 (V.22.) Korm. rendelet 3. számú melléklete szerint (letölthető a Nemzeti Földügyi Központ honlapjáról),

• 10 éven belül talajvédelmi terv készítése kötelező!

Meglévő kutak bejelentése

A korábban fúrt, engedély nélkül létesített kutak bejelentésére 2023. december 31-ig van lehetőség (csak azokra a kutakra vonatkozóan, amelyeket 2020. július 1. előtt létesítettek).

A bejelentéshez szükséges dokumentumok:

• egyszerűsített műszaki rajz,

• bejelentő lap a 72/1996 (V.22.) Korm. rendelet 3. számú melléklete szerint (letölthető a Nemzeti Földügyi Központ honlapjáról),

• a hitelesített vízmérő óra fotója és hitelesítési jegyzőkönyve.

• 10 éven belül talajvédelmi terv készítése kötelező!

• Ügyintézési határidő a meglévő kutak esetében: 60 nap.

mezőgazdasági kút

Az engedélyköteles kutak létesítéséhez szükséges dokumentáció nem változott a korábbiakhoz képest – Fotó: Shutterstock

Engedélyköteles mezőgazdasági kutak létesítése

Amennyiben a mezőgazdasági öntözési célú kút a fenti feltételeknek nem felel meg, továbbra is csak vízjogi engedély alapján létesíthető, üzemeltethető. Ezekben az esetekben is a Nemzeti Földügyi Központ jár el vízügyi, vízvédelmi hatóságként országos illetékességgel, a benyújtandó engedélyezési dokumentáció adat tartalma nem változott a korábbiakhoz képest.

A vízjogi engedélyezési eljáráshoz szükséges dokumentációról a 41/2017. (XII. 29.) BM rendelet ad iránymutatást:
• műszaki tervek,
• ha a létesítés közművet érint, akkor a közmű kezelőjének hozzájárulása,
• egyes esetekben a vízvezetési szolgalmi jog megállapítására irányuló kérelem vagy a meglévő írásbeli hozzájárulás,
• a vízügyi igazgatóság vagyonkezelői hozzájárulás,
• a vízügyi igazgatóság vízügyi objektumazonosítási nyilatkozata.

A rendelet 3. számú mellékletének I. pontja pedig tartalmazza a vízügyi hatósági (katasztrófavédelmi hatóság) engedélyéhez kötött felszín alatti vízilétesítmények engedélyezési eljárásaihoz szükséges dokumentáció, műszaki terv kötelező tartalmát.

Hogyan kell kezdeményezni a mezőgazdasági kutak létesítésével kapcsolatos eljárást?

A mezőgazdasági kút létesítésére vagy meglévő kút bejelentésére vonatkozóan a szükséges mellékletek beküldését a Ezt a címet a spamrobotok ellen védjük. Engedélyezze a Javascript használatát, hogy megtekinthesse. email címre lehet megtenni.

A Nemzeti Földügyi Központ további elérhetőségei:

Székhely: 1149 Budapest, Bosnyák tér 5.
Levélcím: 1590 Budapest, Pf. 195
https://nfk.gov.hu/

A mezőgazdasági kutak létesítésével és a meglévő kutak fennmaradási engedélyeinek ügyintézésével a Mezőgazdasági Kutak Hatósági Munkacsoportja foglalkozik.

Kapcsolódó jogszabályok:

1. 72/1996. (V. 22.) kormányrendelet a vízgazdálkodási hatósági jogkör gyakorlásáról

2. 41/2017. (XII. 29.) BM rendelet a vízjogi engedélyezési eljáráshoz szükséges dokumentáció tartalmáról

3. 123/1997. (VII. 18.) kormányrendelet a vízbázisok, a távlati vízbázisok, valamint az ivóvízellátást szolgáló vízilétesítmények védelméről

4. 1995. évi LVII. törvény a vízgazdálkodásról, és annak módosítása (2020. évi CLXXV. törvény).

 
PDF Nyomtatás E-mail

Megjelent az öntözési közösségeket támogató pályázat!

2021. február 02., 14:21 palyazat.gov.hu
 
A pályázati felhívás önkéntes együttműködések, öntözési közösségek létrejöttét ösztönzi, annak érdekében, hogy tevékenységükkel az öntözéses gazdálkodást hatékonyan megszervezzék. Benyújtás 2021. márciusától!

Az öntözéses gazdálkodás hatékony választ jelent a klímaváltozás negatív hatásaira, ezért indokolt olyan új területek öntözésbe vonása, ahol rendelkezésre áll megfelelő vízkészlet. "Az öntözési közösségek együttműködésének támogatása" című (VP5-16.5.2-21 kódszámú) felhívás szerint a támogatásra rendelkezésre álló tervezett keretösszeg 2,32 milliárd Ft, melyre összesen 30 pályázatot várnak.

Ki pályázhat?

Az agrárpolitikáért felelős miniszter által elismert olyan öntözési közösség, amely:

  • legalább kettő mezőgazdasági termelő részvételével létrehozott jogi személy vagy
  • termelői csoport.

öntözésfejlesztés

A pályázat az öntözési közösségek beruházást előkészítő tevékenységeit támogatja – Fotó: Agroinform

Támogatható tevékenységek

Az öntözési közösségek működtetését támogató tevékenységek, azaz

  • meglévő, közös érdekeltségű öntözőtelep(ek) üzemeltetése, fenntartása, fejlesztése, és/vagy
  • új öntözési beruházások előkészítése.

Elszámolható költségek többek között: felmérések, kimutatások, adatbázisok, kutatások, tanulmányok készítésének költségei, közbeszerzési eljárások lefolytatása, engedélyeztetési eljárások költségei, munkabér, mérnöki és szakértői díjak, tanácsadási költségek, képzések.

A támogatás mértéke és összege

Az egy projektre adható maximális támogatási összeg legfeljebb 250 000 eurónak megfelelő forintösszeg.

Az egy naptári évben igényelhető támogatás mértéke nem haladhatja meg a teljes támogatási összeg 75%-át.

A támogatás maximális mértéke az összes elszámolható költség 90 %-a.

öntözés

                       Az első benyújtási időszak március 22-én zárul – Fotó: pixabay

Fontos!

A támogatást igénylőnek rendelkeznie kell az agrárpolitikáért felelős miniszter, mint illetékes hatóság elismerésével: vagyis öntözési közösségként elismerésben részesült. A pályázat fenntartási időszakában is végig rendelkezni szükséges az elismeréssel!

Az öntözőtelepek működtetése kapcsán benyújtott pályázat esetében az öntözési tevékenységet a fenntartási időszak végéig fent kell tartani!

Az igénylőnek projekttervet kell készítenie, amelyben be kell mutatnia a projektet és annak megvalósulását befolyásoló összes tényezőt.

Szántóföldi növénytermesztési ágazat esetén legalább 100 hektár, zöldség-gyümölcstermesztési ágazat esetén legalább 10 hektár öntözését szükséges vállalni. A vállalás ellenőrzése az öntözési közösség elismeréshez kötődik.

A pályázat benyújtása

Első szakasz: 2021. március 8. 2021. március 22.
Második szakasz: 2021. május 10. – 2021. május 24.
Harmadik szakasz: 2021. július 12. – 2021. július 26.
Negyedik szakasz: 2021. szeptember 13. – 2021. szeptember 27.
Ötödik szakasz: 2021. november 8. – 2021. november 22.

A pályázatok elbírálásakor előnyt jelent majd az öntözési közösségen belüli szaktudás megléte (szakirányú végzettség), a szabad felszíni vízkészletből való öntözés tervezése, a szürke szennyvíz újrahasznosítására illetve megújuló energiaforrás felhasználására vonatkozó tervek.

Az együttműködéshez kapcsolódóan az öntözési közösség, valamint annak tagjai beruházási projektet is indíthatnak a 4.1.4. mezőgazdasági vízgazdálkodási ágazat fejlesztése művelet alapján,  "A mezőgazdasági vízgazdálkodási ágazat fejlesztése" című, VP2-4.1.4-16 kódszámú felhívás keretében.

 
PDF Nyomtatás E-mail

Mi az az öntözési közösség? Miért érdemes ilyen közösséghez tartozni?

2021. január 16., 11:14|AM / Agroinform.hu

Folyamatosan alapítanak újabb öntözési közösségeket – de miért is érdemes ilyen közösséghez tartozni?

Az Agrárminisztérium az alábbi közleményében tájékoztatja a gazdálkodókat:

"Megfelelő öntözésessel csökkenteni lehet a klímaváltozás káros hatásait. A mezőgazdasági termelés biztonságának és hatékonyságának alapja az öntözésfejlesztés, ami társadalmi, valamint környezeti szempontból is kulcskérdés.

Az Agrárminisztérium egyik alapvető célja az öntözéses gazdálkodás minél szélesebb körben történő elterjesztése. Így a magyar gazdálkodók rugalmasan alkalmazkodhatnak az elégtelen csapadékmennyiség okozta kihívásokhoz, és tovább javíthatják a mezőgazdasági termelés hatékonyságát is. Magyarország érdeke, hogy támogassa a felszíni vízből való öntözést, előmozdítsa az öntözéses gazdálkodás termelői oldalán történő beruházásokat és megteremtse az öntözéshez szükséges szakmai, jogi illetve finanszírozási feltételeket. A kormány tíz éven keresztül évente 17 milliárd forintnyi pluszforrást biztosít az öntözéses gazdálkodáshoz kapcsolódó vízkeresleti és vízkínálati oldal fejlesztéseihez.

Jelenleg körülbelül 200 ezer hektárnyi terület rendelkezik öntözésre vonatkozó vízjogi engedéllyel, viszont a magyar gazdák 400-500 ezer hektárt is öntöznének. Ennek érdekében létrejött a Nemzeti Földügyi Központban az öntözésfejlesztési főosztály, az új öntözéses gazdálkodási törvény és a végrehajtási rendelete pedig lehetővé teszi, hogy minél egyszerűbben és gyorsabban hozzá lehessen férni az öntözés megvalósításához szükséges jogosultságokhoz."

Mik azok az öntözési közösségek?

A gazdák közötti együttműködés kifejezetten fontos, az új jogszabály ezért hozta létre az öntözési közösségek kategóriáját. Ezek a csoportok speciális támogatási formákat is igénybe vehetnek, készíthetnek környezeti körzeti tervet, és akár harmadlagos művet is üzemeltethetnek az öntözési körzeten belül. A közösségek száma folyamatosan bővül, 2020 év végéig 25-en kaptak elismerést a működésre.

öntöző csatorna

A Keleti-főcsatorna hazánk egyik legkorábban kialakított öntözőrendszerét szolgálta ki, ma természetvédelmi szempontból is fontos szerepet tölt be – fotó: MTI Archívum

A 2019-es öntözéses gazdálkodásról szóló törvény több ponton is orvosolta azokat a hiányosságokat, melyek a visszatartották a gazdákat a költséges technológiák kialakításától. Az öntözési szolgalomjog fogalmának bevezetése feljogosítja arra az öntözést kiépíteni kívánó gazdát, hogy a szomszéd földtulajdonos területén átvezethesse a szükséges létesítményeket. A szolgalmat a vízügyi hatóság a vízjogi engedélyben alapítja és jegyezteti be. A szolgalmat „eltűrő” felet a korlátozás mértékének megfelelően kártalanítás illeti meg, melyet a vízjogi engedélyes térít meg. A kártérítés mértékét a végrehajtási rendeletben fogják szabályozni.

Szintén a fenti törvény szabályozza az öntözési közösségek létrehozásának módját. Ezek tagjai olyan, az öntözni kívánt terület használati jogával rendelkező gazdasági társaságok vagy szövetkezetek, mezőgazdasági termelők lehetnek, melyek az öntözési körzet területén szántóföldi növénytermesztés és ipari zöldségtermesztés esetén legalább 100 hektár, kertészeti zöldség- és gyümölcstermesztés esetén pedig 10 hektár öntözésének a lehetőségét biztosítja.

Az öntözési közösségeket a miniszter ismeri el, a közösségek létrehozása iránti kérelmeket a Nemzeti Földügyi Központhoz lehet benyújtani, amely a szakmai véleménnyel együtt felterjeszti azt az agrárpolitikáért felelős miniszternek. (www.nfk.gov.hu) A Központ 2019-es létrehozásának egyik legfontosabb célja az volt, hogy azok a gazdák, akik területeiknek az öntözésfejlesztés kihívásaival szeretnének megküzdeni, adminisztratív segítséget kapjanak, és egyszerűbb engedélyezési eljárás lebonyolításával valósítsák meg terveiket.

Részletesebb információkért és már működő öntözési közösségek bemutatásáért kattintson korábbi cikkünkre:

Öntözési közösség: így végre megérheti belevágni az öntözéses gazdálkodásba?

 
PDF Nyomtatás E-mail

Kutak engedélyezése: ki az illetékes?

2021. január 05.,  08:53    Agrárminisztérium     Sajtóközlemény
A mezőgazdasági öntözési célú kutak bejelentésével és engedélyezésével, a felszín alatti vízkivételt biztosító vízilétesítményekkel és a vízhasználattal kapcsolatban ezentúl nem a Belügyminisztériumhoz kell fordulni.
A mezőgazdasági öntözési célú, felszín alatti vízkivételt biztosító vízilétesítményekkel kapcsolatos vízügyi és vízvédelmi hatósági, szakhatósági hatáskör – ideértve az engedélyezési, a felügyeleti és a vízkészlet-járulék nyilvántartási feladatokat – 2021. január 1-jétől a Belügyminisztériumtól az Agrárminisztériumhoz került.

A gazdálkodók számára egyszerűbbé válik a felszín alatti vízből történő, mezőgazdasági célú öntözési tevékenységek bejelentése, és létrejön az öntözéssel összefüggő létesítmények egységes adatbázisa.

                      Már megtörtént a feladatok hivatalos átadása is – fotó: Pelsőczy Csaba

A feladatok hivatalos átadásán Gyüre Anita, az Agrárminisztérium földügyekért felelős helyettes államtitkára, Nagy János a Nemzeti Földügyi Központ elnöke, valamint a Belügyminisztérium Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság képviseletében dr. Mógor Judit tű. dandártábornok hatósági főigazgató-helyettes vett részt.

A felszín alatti vízkivételhez kapcsolódó további vízilétesítmények és vízimunkák engedélyezése továbbra is a katasztrófavédelem területi vízügyi hatóságainak hatáskörében marad.

Mindkét eljárás továbbra is mentes az igazgatási szolgáltatási díj megfizetése alól.

Indexkép: Czeglédi Zsolt / MTI

 
<< Első < Előző 1 2 3 4 5 6 7 8 Következő > Utolsó >>

Oldal 1 / 8