Nyomtatás
Készültség
A Vízi Társulat védekezési tevékenységének elrendelése
A Tisza-Marosszögi Vízgazdálkodási Társulat védekezési munkáinak
megkezdését és a védelmi fokozatok módosítását az Alsó-Tisza-vidéki
Vízügyi Igazgatóság által megküldött, Országos Vízügyi Főigazgatóság
által kiadott 8246-OVF, 8269-OVF, 8308-OVF, 8384-OVF, 8385-OVF,
8431-OVF, 8496-OVF, 8529-OVF, 8652-OVF, 8653-OVF, 8707-OVF, 8709-OVF,
8781-OVF, 8782-OVF, 8806-OVF, 8822-OVF, 8825-OVF, 8857-OVF sorszámú
levelei hagyták jóvá. Az engedélyek alapján a Tisza-Marosszögi VGT
védelemvezetője a védekezési tevékenység végzését 2013. 03. 19.  1000
rendelte el. A belvízátemelés 2013. április 30. 1600 fejeződött be.

 A kialakult belvízhelyzet következményei
Az elöntések időbeli és területi alakulása
A Társulat működési területén a védekezéssel érintett öblözetekben
belvízi elöntés elsősorban gyep művelési ágú területeken alakult ki. A
szántók esetében sekély termőrétegű, rossz vízgazdálkodási
tulajdonságokkal rendelkező területeken, nem megfelelően művelt
szántókon volt tapasztalható minimális vízborítás. Összes maximális
elöntés 5 ezer ha.

Belterületi és egyéb károkozások
A védekezéssel érintett belvízöblözetekben belterületi károk a
védekezési tevékenység eredményeként nem keletkeztek. A mezőgazdasági
területeken a védett értékhez viszonyított kár elenyésző.

A védekezési tevékenység ismertetése
Szivattyúzás
Szivattyúzásra a Puszta-Erzsébeti, Darvasszék-Mártélyi, Kútvölgyi,
Sásoséri, Katona-Gajdosi, Karabuka-Ugari, Felsődáli, Felsődáli I/A,
Árpástói stabil szivattyútelepen és a Pusztaszéli mobil szivattyún
került sor.

II. fokú védekezés
2013.03.19.-04.26.
Tározás, vízkormányzás
Nem történt.

Védekezési tevékenységünket az alábbi területeken végeztük:
80/1. Pusztai belvízöblözet Nagykeresztúti főcsatorna gyökérzónás
kotrása Székkutas község belterületének védelme érdekében.
Puszta-Erzsébeti szivattyútelep és Pusztaszéli szivattyú üzemeltetése.
78. Mártélyi belvízöblözet Mártély község védelme szivattyútelepi
védekezéssel, 79/8. Szárazér-Porgányi öblözet Maroslele, Földeák és
Óföldeák községek védelme szivattyútelepi védekezéssel. 79/5.
Kakasszéki öblözet Székkutas és Hódmezővásárhely-Kútvölgy községek
védelme szivattyútelepi védekezéssel, 79/6. Nagyfa-hódtói belvízöblözet
Algyő község védelme szivattyútelepi védekezéssel, 80/7.
Sámson-Apátfalvi-Szárazér öblözet, Makó külterület védelme
szivattyútelepi védekezéssel.