Felkészülés az öntözési szezonra: öntözési beruházások megvalósítása, kutak engedélyezése

2023. március 1., szerda 15:46:33 / Agroinform.hu / Sarok Edit


Összefoglaló a fúrt kutak és kerti kutak engedélyezéséről, az öntözést érintő pályázati lehetőségekről.

Március elsejével megkezdődött az öntözési idény, még ha a talajok nedvességi állapota jelenleg nem is teszi indokolttá a vízpótlást.

Az előző mezőgazdasági szezonról még sokáig a pusztító aszály fog eszébe jutni a gazdálkodóknak, és sajnos a szakértők egybehangzó véleménye alapján úgy tűnik, hogy ilyen időszakokra egyre többször számíthatunk. Felmerül az aggasztó kérdés, hogy mit lehet tenni, hogyan vészelheti át a vízhiányt a mezőgazdaság. A megoldás több oldalról érkezik, a nemesítők dolgoznak a szárazságtűrőbb növényfajták kifejlesztésén, illetve egyre többször szóba kerülnek eddig kevésbé preferált növényfajok is, mint például a cirok.

Az aszály kezelésének legfőbb pillére azonban a vízvisszatartás megoldása és az öntözési lehetőség kialakítása, ahol erre van mód. A vízvisszatartás, a lefolyás-szabályozás és a különböző vízigények kielégítése érdekében számos beruházás valósul meg, új létesítmények épülnek, vagy a meglévőket fejlesztik, az Alföldön például egy 6 milliárd forint értékű projekt zárult le most.

Az öntözésfejlesztésnek is bőven van még tere hazánkban, 2021-ben országosan a 174 200 hektárnyi vízjogilag engedélyezett öntözhető terület körülbelül felén, 85 ezer hektáron öntöztek csak. A kormány azt tűzte ki célul, hogy 2024-re megduplázza az öntözött területeket, elérve a 200 ezer hektárt, majd 2030-ig újra 350 ezer hektáron fog öntözéses gazdálkodás folyni.

Összefoglalónkban áttekintjük, hogy milyen feltételekkel lehet belevágni ma a mezőgazdasági területeken az öntözési infrastruktúra kiépítésébe, milyen pályázati lehetőségek állnak ehhez rendelkezésre, illetve kitérünk a magáncélú kútlétesítést érintő szabályokra is.

Az öntözött területek aránya jóval alacsonyabb Magyarországon, mint az EU-s átlag – Fotó: Envato

Mezőgazdasági öntözőkutak

A mezőgazdasági öntözőkutak engedélyezésével kapcsolatban a Nemzeti Földügyi Központ az illetékes.

Mezőgazdasági öntözési célú kút előzetes bejelentést követő jóváhagyás után létesíthető, illetve a korábban fúrt kút nyilvántartásba vétele kérelmezhető, amennyiben a következő feltételek együttesen teljesülnek.

  • A kút nem érint védett vagy védendő vízbázist, azaz
    • a kutat a vízbázisok, a távlati vízbázisok, valamint az ivóvízellátást szolgáló vízilétesítmények védelméről szóló kormányrendelet szerint kijelölt, kijelölés alatt álló, illetve előzetesen lehatárolt belső, külső és hidrogeológiai védőidom, védőterület,
    • valamint karszt- vagy rétegvízkészlet igénybevétele nélkül,
    • továbbá a hatósági nyilvántartásban szereplő talaj- vagy talajvíz-szennyezéssel nem érintett területen létesítik.
  • A kút talpmélysége az 50 métert nem haladja meg, és az első vízzáró réteget nem éri el.
  • A kúthoz kapcsolódó öntözőrendszer kizárólag a létesítő, üzemeltető művelése alatt álló területek öntözését szolgálja.
  • A bejelentés jóváhagyását követően, a létesítés során a kutat a víz mennyiségének mérését biztosító digitális kútvízmérővel kell felszerelni.

Az ügyintézés menetéről, a kapcsolódó jogszabályokról EBBEN a cikkünkben írtunk.

Amennyiben a mezőgazdasági öntözési célú kút a fenti feltételeknek nem felel meg, továbbra is csak vízjogi engedély alapján létesíthető, üzemeltethető. Ezekben az esetekben is a Nemzeti Földügyi Központ jár el vízügyi, vízvédelmi hatóságként országos illetékességgel.

A vízjogi engedélyezési eljáráshoz szükséges dokumentációról a 41/2017. (XII. 29.) BM rendelet ad iránymutatást.

A korábban fúrt, engedély nélkül létesített kutak bejelentésére 2023. december 31-ig van lehetőség (csak azokra a kutakra vonatkozóan, amelyeket 2020. július 1. előtt létesítettek).

Nagy beruházás, de van hozzá pályázati lehetőség

Az öntözési beruházás megvalósítása hatalmas előkészítő munkát igényel, amely még komolyabb feladat, ha pályázati forrást is igénybe szeretnénk hozzá venni. Még most is elérhető az a vízgazdálkodási ágazat beruházásait támogató pályázati felhívás, amelynek keretében akár 3 milliárd forintra is lehet pályázni. A beruházásokat támogató kiírás átfogóan biztosít fejlesztési forrást minden, az öntözéshez kapcsolódó tevékenységhez, így többek között tározóterek, új vízkivételei művek kialakításához, új öntözőgépek és csővezetékek telepítéséhez és az elavult öntözőrendszerek elemeinek cseréjéhez. Lehetőség van továbbá a csatornák kotrásához, karbantartásához szükséges gépek, például önjáró kotrógépek beszerzésére is.

Az öntözési pályázat a jelenlegi információk szerint 2023. június 30-án zárul, összesen 2 szakaszhatár (közbenső benyújtási határidő) van már csak: április 28., június 30.

Szintén június 30-ig érhető el az öntözési közösségeket támogató pályázati felhívás.

Fontos változás az öntözés kapcsán az új támogatási rendszerben

Az eddigi rendszerhez képest a víz keretirányelvnek való megfelelés miatt két ponton szigorodott a KAP Stratégiai terv. A termeléshez kötött támogatásoknál és az öntözésfejlesztésnél vízügyi hatósági ellenőrzések fognak kötődni a támogatásokhoz. Azaz a vízügyi hatósági ellenőrzés eredménye gyakorlatilag a támogatás alapfeltétele lesz.

Ez a szigorítás azonban nem csak hátrány, hanem lehetőség is, hiszen védi a legálisan öntöző termelőket, akik megküzdöttek a vízjogi engedélyükért, megfelelő beruházással hatékony öntözőrendszert építettek ki.

Kerti kutak magánhasználatra

2022-ben azok is elgondolkodtak a vízhiány problémáján, akik csak kedvtelésből vagy a saját élelmiszer-szükségletük egy részének előállítása céljából foglalkoznak a kerttel. Fontos azonban mérlegelni, hogy valóban szükség van-e kút létesítésére, vagy esetleg elegendő egy jól megtervezett esővízgyűjtő-rendszer.

2022-ben a kiskert-tulajdonosok is elgondolkodtak a vízhiány megoldásán – Fotó: Envato

Amennyiben kerti kút létesítése mellett döntünk, le kell folytatni a hivatalos eljárást, a települések jegyzője rendelkezik a helyi vízgazdálkodási hatósági jogkörrel. Amennyiben az ő hatáskörén kívül esik a kérésünk, a vízügyi és vízvédelmi hatáskörrel rendelkező kijelölt megyei katasztrófavédelmi igazgatóságokhoz kell fordulni.

Ezután pedig fontos, hogy keressünk megfelelő szakmai tudással, tapasztalattal és gépparkkal rendelkező kivitelezőt, aki a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara kötelező Építőipari rendszerében is regisztrálva van!

A felhasználási igényeink és a helyszín határozza meg, hogy milyen fajtájú kutat létesíthetünk. A kutakat kialakításuk, mélységük, hasznosításuk, vagy a vízadó típusa szerint csoportosítjuk. A kút mélységét nem tudjuk kiválasztani, mindig az dönt, hogy milyen mélyen van a talajvíz (vagy egyéb vízadó), és annak milyen a minősége.

További számos hasznos információ érhető el a Kúttulajdonosok honlapján, és EBBEN az összefoglalóban.

Tekintettel arra, hogy vízgazdálkodással, öntözéssel kapcsolatos fejlesztések, információk rendkívül felértékelődtek az utóbbi időszakban, az Agroinformon is folyamatosan beszámolunk a legfrissebb információkról, ezt az összefoglaló cikket is rendszeresen frissítjük, kövesse figyelemmel.