Öntözésről
Öntözővíz tározó építése PDF Nyomtatás E-mail
2021. november 11. csütörtök, 12:08

 

 

 

 
PDF Nyomtatás E-mail
2021. szeptember 28. kedd, 06:13

Még van idő! Tovább lesz nyitva az öntözési közösségeket támogató pályázat


Meghosszabbították az öntözési közösségek támogatását célzó pályázat benyújtási határidejét.

Módosult a Széchenyi 2020 keretében megjelent „Az öntözési közösségek együttműködésének támogatása” című (VP5-16.5.2-21 kódszámú)

felhívás dokumentációja – olvasható a palyazat.gov.hu-n.

A felhívás 4.3. A támogatási kérelem benyújtásának határideje és módja fejezetében történt módosítás: a támogatási kérelmek benyújtására
2021. március 8. napjától 2022. december 30. napjáig van lehetőség.
 
Eredetileg a pályázat már most novemberben zárult volna.

A felhívásról korábban ebben a cikkünkben írtunk részletesen. Az öntözési közösségek alapítása sok kisebb termelőnek nyújthat segítséget,

erről korábban ITT írtunk.

 
PDF Nyomtatás E-mail
2021. március 25. csütörtök, 10:27

Apátfalva-Mezőhegyesi öntöző főcsatorna 8+950 szelvényében a kövegyi öntözőcsatornán meglévő tiltó teljes rekonstrukciója

   

 
PDF Nyomtatás E-mail

Mezőgazdasági öntözőkutat szeretnél? Ezeket kell elintézned!

2021. február 11., 07:45 |Agroinform.hu/nfk.gov.hu
 
2021. január 1-től jelentős változások léptek életbe az új és már meglévő mezőgazdasági kutak engedélyezésével, használatával kapcsolatban. Vegyük végig, hogy a különböző kutak esetében mi a teendő!

A hatósági jogkör a Belügyminisztériumtól az Agrárminisztériumhoz került, azon belül pedig a Nemzeti Földügyi Központ az illetékes a kutak engedélyezésével kapcsolatban.

Mezőgazdasági kutak – csak bejelentési kötelezettség

A mezőgazdasági öntözési célú kutak engedélyezési eljárása kapcsán 2021. január 1-től a Nemzeti Földügyi Központ, mint öntözési igazgatási szerv jár el, az eljárás egyes kutak esetében pedig egyszerűbbé vált.

Mezőgazdasági öntözési célú kút előzetes bejelentést követő jóváhagyás után létesíthető, illetve a korábban fúrt kút nyilvántartásba vétele kérelmezhető, amennyiben a következő feltételek együttesen teljesülnek.

mezőgazdasági kút

          Az 50 méternél nem mélyebb talajvízkutak létesítése vált egyszerűbbé – Fotó: Shutterstock

• A kút nem érint védett vagy védendő vízbázist:

• azaz a kutat a vízbázisok, a távlati vízbázisok, valamint az ivóvízellátást szolgáló vízilétesítmények védelméről szóló kormányrendelet szerint kijelölt, kijelölés alatt álló, illetve előzetesen lehatárolt belső, külső és hidrogeológiai védőidom, védőterület,

• valamint karszt- vagy rétegvízkészlet igénybevétele nélkül,

• továbbá a hatósági nyilvántartásban szereplő talaj- vagy talajvíz-szennyezéssel nem érintett területen létesítik.

• A kút talpmélysége az 50 métert nem haladja meg, és az első vízzáró réteget nem éri el.

• A kúthoz kapcsolódó öntözőrendszer kizárólag a létesítő, üzemeltető művelése alatt álló területek öntözését szolgálja legfeljebb 300 hektáron.

• A bejelentés jóváhagyását követően, a létesítés során a kutat a víz mennyiségének mérését biztosító digitális kútvízmérővel kell felszerelni.

A hatósági nyilvántartásba történő előzetes bejelentést követően 30 napon belül a Nemzeti Földügyi Központ az előzetes bejelentésben foglaltak alapján a létesítést jóváhagyja, megtiltja, vagy megállapítja, hogy a létesítés csak véglegessé vált vízjogi létesítési engedély birtokában kezdhető meg.

Az új kút létesítéséhez 2 dokumentum benyújtására van szükség:

• egyszerűsített műszaki rajz,

• bejelentő lap a 72/1996 (V.22.) Korm. rendelet 3. számú melléklete szerint (letölthető a Nemzeti Földügyi Központ honlapjáról),

• 10 éven belül talajvédelmi terv készítése kötelező!

Meglévő kutak bejelentése

A korábban fúrt, engedély nélkül létesített kutak bejelentésére 2023. december 31-ig van lehetőség (csak azokra a kutakra vonatkozóan, amelyeket 2020. július 1. előtt létesítettek).

A bejelentéshez szükséges dokumentumok:

• egyszerűsített műszaki rajz,

• bejelentő lap a 72/1996 (V.22.) Korm. rendelet 3. számú melléklete szerint (letölthető a Nemzeti Földügyi Központ honlapjáról),

• a hitelesített vízmérő óra fotója és hitelesítési jegyzőkönyve.

• 10 éven belül talajvédelmi terv készítése kötelező!

• Ügyintézési határidő a meglévő kutak esetében: 60 nap.

mezőgazdasági kút

Az engedélyköteles kutak létesítéséhez szükséges dokumentáció nem változott a korábbiakhoz képest – Fotó: Shutterstock

Engedélyköteles mezőgazdasági kutak létesítése

Amennyiben a mezőgazdasági öntözési célú kút a fenti feltételeknek nem felel meg, továbbra is csak vízjogi engedély alapján létesíthető, üzemeltethető. Ezekben az esetekben is a Nemzeti Földügyi Központ jár el vízügyi, vízvédelmi hatóságként országos illetékességgel, a benyújtandó engedélyezési dokumentáció adat tartalma nem változott a korábbiakhoz képest.

A vízjogi engedélyezési eljáráshoz szükséges dokumentációról a 41/2017. (XII. 29.) BM rendelet ad iránymutatást:
• műszaki tervek,
• ha a létesítés közművet érint, akkor a közmű kezelőjének hozzájárulása,
• egyes esetekben a vízvezetési szolgalmi jog megállapítására irányuló kérelem vagy a meglévő írásbeli hozzájárulás,
• a vízügyi igazgatóság vagyonkezelői hozzájárulás,
• a vízügyi igazgatóság vízügyi objektumazonosítási nyilatkozata.

A rendelet 3. számú mellékletének I. pontja pedig tartalmazza a vízügyi hatósági (katasztrófavédelmi hatóság) engedélyéhez kötött felszín alatti vízilétesítmények engedélyezési eljárásaihoz szükséges dokumentáció, műszaki terv kötelező tartalmát.

Hogyan kell kezdeményezni a mezőgazdasági kutak létesítésével kapcsolatos eljárást?

A mezőgazdasági kút létesítésére vagy meglévő kút bejelentésére vonatkozóan a szükséges mellékletek beküldését a Ezt a címet a spamrobotok ellen védjük. Engedélyezze a Javascript használatát, hogy megtekinthesse. email címre lehet megtenni.

A Nemzeti Földügyi Központ további elérhetőségei:

Székhely: 1149 Budapest, Bosnyák tér 5.
Levélcím: 1590 Budapest, Pf. 195
https://nfk.gov.hu/

A mezőgazdasági kutak létesítésével és a meglévő kutak fennmaradási engedélyeinek ügyintézésével a Mezőgazdasági Kutak Hatósági Munkacsoportja foglalkozik.

Kapcsolódó jogszabályok:

1. 72/1996. (V. 22.) kormányrendelet a vízgazdálkodási hatósági jogkör gyakorlásáról

2. 41/2017. (XII. 29.) BM rendelet a vízjogi engedélyezési eljáráshoz szükséges dokumentáció tartalmáról

3. 123/1997. (VII. 18.) kormányrendelet a vízbázisok, a távlati vízbázisok, valamint az ivóvízellátást szolgáló vízilétesítmények védelméről

4. 1995. évi LVII. törvény a vízgazdálkodásról, és annak módosítása (2020. évi CLXXV. törvény).

 
PDF Nyomtatás E-mail

Megjelent az öntözési közösségeket támogató pályázat!

2021. február 02., 14:21 palyazat.gov.hu
 
A pályázati felhívás önkéntes együttműködések, öntözési közösségek létrejöttét ösztönzi, annak érdekében, hogy tevékenységükkel az öntözéses gazdálkodást hatékonyan megszervezzék. Benyújtás 2021. márciusától!

Az öntözéses gazdálkodás hatékony választ jelent a klímaváltozás negatív hatásaira, ezért indokolt olyan új területek öntözésbe vonása, ahol rendelkezésre áll megfelelő vízkészlet. "Az öntözési közösségek együttműködésének támogatása" című (VP5-16.5.2-21 kódszámú) felhívás szerint a támogatásra rendelkezésre álló tervezett keretösszeg 2,32 milliárd Ft, melyre összesen 30 pályázatot várnak.

Ki pályázhat?

Az agrárpolitikáért felelős miniszter által elismert olyan öntözési közösség, amely:

  • legalább kettő mezőgazdasági termelő részvételével létrehozott jogi személy vagy
  • termelői csoport.

öntözésfejlesztés

A pályázat az öntözési közösségek beruházást előkészítő tevékenységeit támogatja – Fotó: Agroinform

Támogatható tevékenységek

Az öntözési közösségek működtetését támogató tevékenységek, azaz

  • meglévő, közös érdekeltségű öntözőtelep(ek) üzemeltetése, fenntartása, fejlesztése, és/vagy
  • új öntözési beruházások előkészítése.

Elszámolható költségek többek között: felmérések, kimutatások, adatbázisok, kutatások, tanulmányok készítésének költségei, közbeszerzési eljárások lefolytatása, engedélyeztetési eljárások költségei, munkabér, mérnöki és szakértői díjak, tanácsadási költségek, képzések.

A támogatás mértéke és összege

Az egy projektre adható maximális támogatási összeg legfeljebb 250 000 eurónak megfelelő forintösszeg.

Az egy naptári évben igényelhető támogatás mértéke nem haladhatja meg a teljes támogatási összeg 75%-át.

A támogatás maximális mértéke az összes elszámolható költség 90 %-a.

öntözés

                       Az első benyújtási időszak március 22-én zárul – Fotó: pixabay

Fontos!

A támogatást igénylőnek rendelkeznie kell az agrárpolitikáért felelős miniszter, mint illetékes hatóság elismerésével: vagyis öntözési közösségként elismerésben részesült. A pályázat fenntartási időszakában is végig rendelkezni szükséges az elismeréssel!

Az öntözőtelepek működtetése kapcsán benyújtott pályázat esetében az öntözési tevékenységet a fenntartási időszak végéig fent kell tartani!

Az igénylőnek projekttervet kell készítenie, amelyben be kell mutatnia a projektet és annak megvalósulását befolyásoló összes tényezőt.

Szántóföldi növénytermesztési ágazat esetén legalább 100 hektár, zöldség-gyümölcstermesztési ágazat esetén legalább 10 hektár öntözését szükséges vállalni. A vállalás ellenőrzése az öntözési közösség elismeréshez kötődik.

A pályázat benyújtása

Első szakasz: 2021. március 8. 2021. március 22.
Második szakasz: 2021. május 10. – 2021. május 24.
Harmadik szakasz: 2021. július 12. – 2021. július 26.
Negyedik szakasz: 2021. szeptember 13. – 2021. szeptember 27.
Ötödik szakasz: 2021. november 8. – 2021. november 22.

A pályázatok elbírálásakor előnyt jelent majd az öntözési közösségen belüli szaktudás megléte (szakirányú végzettség), a szabad felszíni vízkészletből való öntözés tervezése, a szürke szennyvíz újrahasznosítására illetve megújuló energiaforrás felhasználására vonatkozó tervek.

Az együttműködéshez kapcsolódóan az öntözési közösség, valamint annak tagjai beruházási projektet is indíthatnak a 4.1.4. mezőgazdasági vízgazdálkodási ágazat fejlesztése művelet alapján,  "A mezőgazdasági vízgazdálkodási ágazat fejlesztése" című, VP2-4.1.4-16 kódszámú felhívás keretében.

 
<< Első < Előző 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Következő > Utolsó >>

Oldal 1 / 9