A hatósági jogkör a Belügyminisztériumtól az Agrárminisztériumhoz került, azon belül pedig a Nemzeti Földügyi Központ az illetékes a kutak engedélyezésével kapcsolatban.

Mezőgazdasági kutak – csak bejelentési kötelezettség

A mezőgazdasági öntözési célú kutak engedélyezési eljárása kapcsán 2021. január 1-től a Nemzeti Földügyi Központ, mint öntözési igazgatási szerv jár el, az eljárás egyes kutak esetében pedig egyszerűbbé vált.

Mezőgazdasági öntözési célú kút előzetes bejelentést követő jóváhagyás után létesíthető, illetve a korábban fúrt kút nyilvántartásba vétele kérelmezhető, amennyiben a következő feltételek együttesen teljesülnek.

mezőgazdasági kút

          Az 50 méternél nem mélyebb talajvízkutak létesítése vált egyszerűbbé – Fotó: Shutterstock

• A kút nem érint védett vagy védendő vízbázist:

• azaz a kutat a vízbázisok, a távlati vízbázisok, valamint az ivóvízellátást szolgáló vízilétesítmények védelméről szóló kormányrendelet szerint kijelölt, kijelölés alatt álló, illetve előzetesen lehatárolt belső, külső és hidrogeológiai védőidom, védőterület,

• valamint karszt- vagy rétegvízkészlet igénybevétele nélkül,

• továbbá a hatósági nyilvántartásban szereplő talaj- vagy talajvíz-szennyezéssel nem érintett területen létesítik.

• A kút talpmélysége az 50 métert nem haladja meg, és az első vízzáró réteget nem éri el.

• A kúthoz kapcsolódó öntözőrendszer kizárólag a létesítő, üzemeltető művelése alatt álló területek öntözését szolgálja legfeljebb 300 hektáron.

• A bejelentés jóváhagyását követően, a létesítés során a kutat a víz mennyiségének mérését biztosító digitális kútvízmérővel kell felszerelni.

A hatósági nyilvántartásba történő előzetes bejelentést követően 30 napon belül a Nemzeti Földügyi Központ az előzetes bejelentésben foglaltak alapján a létesítést jóváhagyja, megtiltja, vagy megállapítja, hogy a létesítés csak véglegessé vált vízjogi létesítési engedély birtokában kezdhető meg.

Az új kút létesítéséhez 2 dokumentum benyújtására van szükség:

• egyszerűsített műszaki rajz,

• bejelentő lap a 72/1996 (V.22.) Korm. rendelet 3. számú melléklete szerint (letölthető a Nemzeti Földügyi Központ honlapjáról),

• 10 éven belül talajvédelmi terv készítése kötelező!

Meglévő kutak bejelentése

A korábban fúrt, engedély nélkül létesített kutak bejelentésére 2023. december 31-ig van lehetőség (csak azokra a kutakra vonatkozóan, amelyeket 2020. július 1. előtt létesítettek).

A bejelentéshez szükséges dokumentumok:

• egyszerűsített műszaki rajz,

• bejelentő lap a 72/1996 (V.22.) Korm. rendelet 3. számú melléklete szerint (letölthető a Nemzeti Földügyi Központ honlapjáról),

• a hitelesített vízmérő óra fotója és hitelesítési jegyzőkönyve.

• 10 éven belül talajvédelmi terv készítése kötelező!

• Ügyintézési határidő a meglévő kutak esetében: 60 nap.

mezőgazdasági kút

Az engedélyköteles kutak létesítéséhez szükséges dokumentáció nem változott a korábbiakhoz képest – Fotó: Shutterstock

Engedélyköteles mezőgazdasági kutak létesítése

Amennyiben a mezőgazdasági öntözési célú kút a fenti feltételeknek nem felel meg, továbbra is csak vízjogi engedély alapján létesíthető, üzemeltethető. Ezekben az esetekben is a Nemzeti Földügyi Központ jár el vízügyi, vízvédelmi hatóságként országos illetékességgel, a benyújtandó engedélyezési dokumentáció adat tartalma nem változott a korábbiakhoz képest.

A vízjogi engedélyezési eljáráshoz szükséges dokumentációról a 41/2017. (XII. 29.) BM rendelet ad iránymutatást:
• műszaki tervek,
• ha a létesítés közművet érint, akkor a közmű kezelőjének hozzájárulása,
• egyes esetekben a vízvezetési szolgalmi jog megállapítására irányuló kérelem vagy a meglévő írásbeli hozzájárulás,
• a vízügyi igazgatóság vagyonkezelői hozzájárulás,
• a vízügyi igazgatóság vízügyi objektumazonosítási nyilatkozata.

A rendelet 3. számú mellékletének I. pontja pedig tartalmazza a vízügyi hatósági (katasztrófavédelmi hatóság) engedélyéhez kötött felszín alatti vízilétesítmények engedélyezési eljárásaihoz szükséges dokumentáció, műszaki terv kötelező tartalmát.

Hogyan kell kezdeményezni a mezőgazdasági kutak létesítésével kapcsolatos eljárást?

A mezőgazdasági kút létesítésére vagy meglévő kút bejelentésére vonatkozóan a szükséges mellékletek beküldését a Ezt a címet a spamrobotok ellen védjük. Engedélyezze a Javascript használatát, hogy megtekinthesse. email címre lehet megtenni.

A Nemzeti Földügyi Központ további elérhetőségei:

Székhely: 1149 Budapest, Bosnyák tér 5.
Levélcím: 1590 Budapest, Pf. 195
https://nfk.gov.hu/

A mezőgazdasági kutak létesítésével és a meglévő kutak fennmaradási engedélyeinek ügyintézésével a Mezőgazdasági Kutak Hatósági Munkacsoportja foglalkozik.

Kapcsolódó jogszabályok:

1. 72/1996. (V. 22.) kormányrendelet a vízgazdálkodási hatósági jogkör gyakorlásáról

2. 41/2017. (XII. 29.) BM rendelet a vízjogi engedélyezési eljáráshoz szükséges dokumentáció tartalmáról

3. 123/1997. (VII. 18.) kormányrendelet a vízbázisok, a távlati vízbázisok, valamint az ivóvízellátást szolgáló vízilétesítmények védelméről

4. 1995. évi LVII. törvény a vízgazdálkodásról, és annak módosítása (2020. évi CLXXV. törvény).