Mezőgazdasági vízgazdálkodás: ilyen támogatási feltételekkel számolhatunk

2024. január 25., csütörtök 10:38:40 / NAK – Nemzeti Agrárgazdasági Kamara

A Nemzeti Agrárgazdasági Kamara összefoglalója segíti az eligazodást.

A 2023. január 1-től indult KAP Stratégiai Terv tükrében összefoglalásra kerültek azok a feltételek, illetve támogatási lehetőségek, amelyek a közeljövőben várhatóak a mezőgazdasági vízgazdálkodásban – írja a nak.hu.

öntözés

Támogatják a meliorációt és a vízfelhasználás-hatékonyságának javítását – fotó: pixabay.com

Területalapú támogatások

 • Az idei évtől a területalapú támogatás ezentúl már a vízborított (belvizes) területre is igénybe vehető, azaz támogatásra jogosult területté válhattak az éghajlatvédelmi, talajvédelmi és egyéb környezeti okokból fontos, a mezőgazdasági területekhez szorosan kapcsolódó ún. agro-ökológiai területek (aöt), mint például: mezővédő erdősáv, fás cserjés sávok, belvízzel borított területek.
 • Fontos változás lesz a 2023. évhez képest, hogy a vízzel borított gyepterületek is BISS támogatottak maradnak (2023-ban csak a szántóterületekre volt ez igaz) – HMKÁ8-ban azonban nem számolhatóak el továbbra sem.

HMKÁ, azaz a helyes mezőgazdasági és környezeti állapotra vonatkozó elvárások

 • (HMKÁ4) Víztestek mentén védelmi sávok kialakítása, nem juttatható ki műtrágya, szerves trágya és növényvédő szer (2024-től talajkondicionáló készítmény és növénykondicionáló készítmény sem):
  • MePAR-ban jelölt vízfolyások partvonalától 5 méterre (csökkenthető, ha a tábla 50 méternél nem szélesebb és 1 hektárnál kisebb).
  • MePAR -ban jelölt 5000 m2 feletti állóvizek partvonalától mért 20 méteres sávban.
  • völgyzáró gátas halastavak esetében a partvonaltól mért 5 méteres sávban.
  • a szervestrágya esetében a meghatározott védőtávolságok nem vonatkoznak a legeltetett állatok által elhullajtott trágyára, amennyiben az az itatóhely megközelítése miatt következik be!
 • (HMKÁ7) Főszabály szerint kötelező a szántóföldi vetésváltás, kivéve a víz alatt álló kultúráknál!
 • (HMKÁ8) Az elszámolandó vízvédelmi sávokon tilos mezőgazdasági termelést végezni, kivéve a mezőgazdasági kultúrállapot fenntartása érdekében végzett tisztító kaszálást és mechanikai gyomirtást. (2024-től a tisztító legeltetés is TILOS!)

Termeléshez kötött támogatások – a mezővíz tükrében

 • Az Európai Bizottság sokkal szigorúbb feltételekhez kötötte a termeléshez kötött támogatások fennmaradását, miszerint a 2023-ban induló termeléshez kötött támogatások feltételrendszerének összhangban kell lennie az EU Víz Keretirányelv célkitűzéseivel.
 • 2023-tól ezért célzott helyszíni ellenőrzések keretében vizsgálják a hatóságok
  • a növénytermesztési jogcímek esetében a víz mennyiségi, míg
  • a tejelő tehéntartás esetében a víz minőségi szempontú

védelmét garantáló előírások betartását, különös tekintettel a vízjogi engedélyek meglétére.

víz

Az Európai Bizottság sokkal szigorúbb feltételekhez kötötte a termeléshez kötött támogatások fennmaradását – fotó: pixabay.com

Nem termelő beruházások – a mezővíz tükrében (2024. tavasz)

 • Várhatóan 2024 I. felében nyílnak meg azok a pályázati felhívások, amelyek nem termelő beruházásként további anyagi támogatást jelentenek majd a víz helyben történő tartására, úgy, mint a
 • Vízvédelmi célú nem termelő beruházások – c/i. vízvédelmi célú nem termelő beruházások

(területalapú elszámolás)

 • partmenti vízvédelmi pufferzóna kialakítása, fejlesztése, vizes élőhelyek létrehozása a területen megjelenő többletvizek visszatartásával, illetve a területek visszanedvesítésével – kizárólag belvíz-veszélyeztetett területen

A kivitelezés évében nem számolható el a HMKÁ8, illetve az Agro-ökológiai program vonatkozó előírásának teljesítésénél.

A létrehozott nem termelő elemek fenntartására támogatás igényelhető RD22_G05_LCP_70 – Agro-ökológiai földhasználat-váltást ösztönző kifizetés keretében.

 • Vízvédelmi célú nem termelő beruházások – c/ii. vízvédelmi célú nem termelő beruházások

(projektalapú elszámolás)

 • területi vízvisszatartást szolgáló vízi létesítmények kialakítása, fejlesztése a mélyfekvésű, vízvisszatartásra alkalmas területeken
 • erózióvédelmet biztosító létesítmények kialakítása, fejlesztése – kizárólag erózió-érzékeny területen

Minden esetben van 5 év kötelező fenntartási időszak!

öntozés

A gazdák már nagyon várják az öntözésfejlesztési pályázatokat – fotó: pixabay.com

Mezőgazdasági vízgazdálkodási pályázati felhívás ’öntözésfejlesztés’ (2024. tavasz)

Várhatóan 2024 I. felében:

 • Öntözésfejlesztési és vízfelhasználás hatékonyságát javító mezőgazdasági üzemen belüli beruházásnak 3 fő célterülete van
  • az öntözővíz felhasználásának hatékonyságát javító beruházások támogatása,
  • a melioráció és a vízfelhasználás-hatékonyság javításának támogatása;
  • a vízvisszatartás létesítményeinek támogatása a fenntartható vízkészlet-gazdálkodás biztosításával

Változások

 • Az ültetvénytelepítésnél nem látunk változást! Kell az öntözés, a vízjogi engedély, illetve a ’jó állapotú víztest’, de ha a nem a pályázati felhívásból valósul meg maga az öntözés, úgy elég csak a vízjogi engedélyt csatolni, és akkor nem kerül megvizsgálásra a víztest minősítést.
 • A jövőben a vízelvezetés kizárólag a hirtelen lezúduló, a talajt kifejezetten károsító többlet csapadékvíz elvezetésére szolgáló víztározók lehetnek csak támogatottak!
 • Fontos, hogy nem minősül öntözött területnek a korábban öntözött terület, azaz KAP ST rendeletből kikerült, hogy az öntözött terület nettó növekedésének meghatározása céljából öntözött területnek minősíthetők az olyan, aktuálisan nem öntözött területek is, amelyeken a közelmúltban öntözőberendezés működött.
 • A közösségek korábban + 20 % támogatási intenzitást kaptak, amely a jövőben azonban + 15 %-ot fog jelenti
ültetvény

Az ültetvénytelepítésnél nincs változást – kell az öntözés, a vízjogi engedély, illetve a jó állapotú víztest – fotó: pixabay.com

Vízgazdálkodási közösségeket támogató pályázati felhívás (2024. tavasz)

 • Cél az elismert fenntartható vízgazdálkodási közösségek működésének támogatása.
 • Csak elismert közösségeknek.
 • A közösségek az öntözéshez szükséges infrastruktúrát együtt hozzák létre és együtt üzemeltetik, illetve együtt teszik meg az első lépéseket a beruházások létrejöttének érdekében.
 • Fontos, hogy beruházásra továbbra sem fordítható, csak tervezésre és üzemeltetésre, legyen szó meglévő, vagy új közösségről, akik a rendelkezésre álló vízkészlet hatékonyabb felhasználása.