Öntözési beruházások megvalósítása, kutak engedélyezése – itt vannak a legfontosabb tudnivalók

2023. július 18., kedd 14:03:33 / Agroinform.hu / Sarok Edit

Összefoglaló az öntözéshez kapcsolódó változásokról, pályázati lehetőségekről, szabályokról.

Az előző mezőgazdasági szezonról még sokáig a pusztító aszály fog eszébe jutni a gazdálkodóknak, és sajnos a szakértők egybehangzó véleménye alapján úgy tűnik, hogy ilyen időszakokra egyre többször számíthatunk. Felmerül az aggasztó kérdés, hogy mit lehet tenni, hogyan vészelheti át a vízhiányt a mezőgazdaság. A megoldás több oldalról érkezik, a nemesítők dolgoznak a szárazságtűrőbb növényfajták kifejlesztésén, illetve egyre többször szóba kerülnek eddig kevésbé preferált növényfajok is, mint például a cirok.


Az aszály kezelésének legfőbb pillére azonban a vízvisszatartás megoldása és az öntözési lehetőség kialakítása, ahol erre van mód. A vízvisszatartás, a lefolyás-szabályozás és a különböző vízigények kielégítése érdekében számos beruházás valósul meg, új létesítmények épülnek, vagy a meglévőket fejlesztik.

Az öntözésfejlesztésnek is bőven van még tere hazánkban. A KSH adatok alapján 2022-ben Magyarország mezőgazdasági területe mintegy 5,1 millió hektár volt. A terület 82 százalékát szántóként hasznosították. Azonban célzottan csak 111 ezer hektáron öntöztek, mely alig több, mint a teljes terület 2 százaléka.

Összefoglalónkban áttekintjük, hogy milyen feltételekkel lehet belevágni ma a mezőgazdasági területeken az öntözési infrastruktúra kiépítésébe, milyen pályázati lehetőségek állnak ehhez rendelkezésre, illetve kitérünk a magáncélú kútlétesítést érintő szabályokra is.

Fontos tudni, hogy 2023-ban ingyenes az öntözés a mezőgazdasági termelőknek, egyszerűsítették a meglévő kutak bejelentésével kapcsolatos ügyintézést és meghosszabbították az öntözési pályázatot.

Az öntözött területek aránya jóval alacsonyabb Magyarországon, mint az EU-s átlag – Fotó: Envato

Kutak engedélyezése

Az Országgyűlés által elfogadott törvénymódosítás értelmében a 2024. január 1. előtt engedély nélkül létesített, 50 méternél nem mélyebb háztartási és mezőgazdasági öntöző kutak általánosan jogszerűnek minősülnek, azokat nem kell bejelenti, és üzemeltetésükhöz nem kell vízjogi engedélyt kérni.

Viszont fontos tudni, hogy 2024-től milyen szabályok lesznek érvényben.

Az új szabályozás meghatároz kockázatmentes és kockázatos területeket, utóbbi kategóriába hazánk területének 12 %-a tartozik (védendő ivó- és/vagy karsztvízbázisok).


A kockázatmentes és a kockázatos területeket a vízkészletvédelmi országtérkép mutatja majd meg, amelyet 2023. augusztus 31-ig készít el az Országos Vízügyi Főigazgatóság.

A NAK által készített útmutató segítséget nyújt annak eldöntésében, hogy az egyes kútlétesítésekkel kapcsolatban milyen kötelezettségek vannak és melyik hatóság az illetékes. Fontosabb tudnivalók:

Mezőgazdasági öntözőkút

A mezőgazdasági öntözési célú kút olyan felszín alatti vízkivételt biztosító vízilétesítmény, amely kizárólag mezőgazdasági művelés alatt álló terület mezőgazdasági vízszolgáltatását biztosítja.

Kockázatmentes területen (amely hazánk területének 88 %-a), az 50 méter meg nem haladó, és az első vízzáró réteget el nem érő talpmélység esetén előzetesen be kell jelenteni a kútlétesítést az Nemzeti Földügyi Központhoz, és digitális vízmérővel kell felszerelni a kutat. 50 métert meghaladó talpmélység esetén vízjogi engedélyt kell kérni a Nemzeti Földügyi Központtól.

Kockázatmentes területen viszont minden esetben vízjogi engedélyt kell kérni az NFK-tól.

Háztartási vízigényt kiszolgáló kutak engedélyezése

Háztartási vízigényt kiszolgáló kút olyan létesítmény, amely a természetes személy évi 500 köbmétert meg nem haladó mértékű vízhasználatát elégíti ki, és amelynek célja az ivóvíz-ellátás vagy a személyes és a háztartás vezetésével összefüggő vízszükséglet biztosítása, függetlenül a kút létesítési helye szerinti ingatlan tulajdoni viszonyaitól és az ingatlan fekvésétől.

Amennyiben nem kockázatos területen szeretne valaki ilyen kutat létesíteni 2024. január 1. után, talpmélysége nem éri el az 50 métert, és az első vízzáró réteget, annak bejelentési kötelezettsége sincs. Viszont ha eléri az 50 métert vagy az első vízzáró réteget, akkor vízjogi engedélyt kell kérni a Katasztrófavédelmi Igazgatóságtól.

Kockázatos területen annyi a különbség, hogy az 50 méternél nem mélyebb kutakat is be kell jelenteni előzetesen a Katasztrófavédelmi Igazgatósághoz.

Fontos! A bejelentett ún. kútamnesztia nem vonatkozik minden kútra, a 2023. december 31-i bejelentési határidő továbbra is érvényes azokra a kutakra, amelyek mélyebbek 50 méternél és/vagy elérik a vízzáró réteget.

Nagy beruházás, de van hozzá pályázati lehetőség

Az öntözési beruházás megvalósítása hatalmas előkészítő munkát igényel, amely még komolyabb feladat, ha pályázati forrást is igénybe szeretnénk hozzá venni. Még most is elérhető az a vízgazdálkodási ágazat beruházásait támogató pályázati felhívás, amelynek keretében akár 3 milliárd forintra is lehet pályázni. A beruházásokat támogató kiírás átfogóan biztosít fejlesztési forrást minden, az öntözéshez kapcsolódó tevékenységhez, így többek között tározóterek, új vízkivételei művek kialakításához, új öntözőgépek és csővezetékek telepítéséhez és az elavult öntözőrendszerek elemeinek cseréjéhez. Lehetőség van továbbá a csatornák kotrásához, karbantartásához szükséges gépek, például önjáró kotrógépek beszerzésére is.

Az öntözési pályázat 2023. október 1-jén zárul.

Szintén október 1-ig érhető el az öntözési közösségeket támogató pályázati felhívás.

Ha van kút és öntözőberendezés, akkor is van még kérdés

Hogy mikor és ki öntözhet, annak is vannak szabályai.

Az öntözés vízjogi létesítési és üzemeltetési engedélyhez kötött tevékenység, amit a felszíni vizek esetében a vízügyi és vízvédelemi hatáskörében eljáró területileg illetékes katasztrófavédelmi igazgatóság engedélyez, a felszín alatti vizek esetében pedig a Nemzeti Földügyi Központ.

Egyszerűsített öntözési vízhasználatról van szó, ha 100 hektár alatti az öntözendő terület, és az öntözés során a vízkivétel és a vízellátás ideiglenes szivattyúállással (telepített vízelosztó-hálózat nélkül), felszíni vízből biztosított a rendelkezésre állásig. Vízjogi üzemeltetési engedélyre van szükség ebben az esetben, amit a vízügyi és vízvédelemi hatáskörében eljáró területileg illetékes katasztrófavédelmi igazgatóság ad ki.

További információk a mikroöntözésről, a rendkívüli öntözési vízhasználatról és a szennyvízöntözésről a NAK kiadványában található.

Fontos változás az öntözés kapcsán az új támogatási rendszerben

Az eddigi rendszerhez képest a víz keretirányelvnek való megfelelés miatt két ponton szigorodott a KAP Stratégiai terv. A termeléshez kötött támogatásoknál és az öntözésfejlesztésnél vízügyi hatósági ellenőrzések fognak kötődni a támogatásokhoz. Azaz a vízügyi hatósági ellenőrzés eredménye gyakorlatilag a támogatás alapfeltétele lesz.

Ez a szigorítás azonban nem csak hátrány, hanem lehetőség is, hiszen védi a legálisan öntöző termelőket, akik megküzdöttek a vízjogi engedélyükért, megfelelő beruházással hatékony öntözőrendszert építettek ki.