Rólunk

Társaságunkról

Vízgazdálkodási létesítmények üzemeltetése, fenntartása, építése

A Dél-Alföld Tisza és Maros folyók által ölelt területét egyszerre jellemzi a vízhiány, az aszály és a túl sok víz okozta belvízkár.

Elődeink e területek akkori gazdálkodói 150 évvel ezelőtt felismerték, hogy egymással összefogva kell e kettős veszély ellen tenni.

Napjainkban a Tisza-Marosszögi Vízgazdálkodási Társulat tagjai, munkaszervezete 132.000 ha-on működtetik, fejlesztik azokat a csatornarendszereket, szivattyútelepeket, amelyek nemcsak a mezőgazdaság termelésbiztonságát szolgálják, de védik a városokat, falvakat, tanyákat, utakat, vasutat, ipari létesítményeket. A belvízelvezető rendszerek szükségességét bizonyították az 1999-2000 évi és a 2005-2006 évi belvizek. A létező és működő csatornák több milliárdos kártól mentették meg e területen élőket, gazdálkodókat.

A globális klímaváltozás okozta szélsőséges időjárási helyzetek fokozottan sújtják a Tisza-Marosszögben élőket, mind a víztől való veszélyeztetettségük, mind a vízhiány okozta terméskiesés jelentősen korlátozhatja a terület eltartó, megtartó képességét. Társulatunk valódi gazdája akar lenni az itt lévő vizeknek oly módon, hogy azok ne kárt okozzanak, hanem inkább hasznosuljanak a vízhiányos időszakokban.

Ezirányú tudatos fejlesztéseinkhez tagjaink, érdekeltjeink hozzájárulása biztosít részben fedezetet, melyet pályázati forrásokkal megtöbbszörözve gyarapítjuk közérdeket szolgáló létesítményeinket.

Elért eredményeinket jól mutatja, hogy közcélú vagyonunk meghaladja az 1 milliárd Ft-ot, öntöző létesítményeink pedig az országosan öntözött terület 12%-át szolgálja ki. Fontosnak tartjuk, hogy a belvízelvezető rendszerek jól szolgálják a differenciált terület használatot, és hogy az öntözés mintegy 30.000 ha-on elérhető legyen.

Tagjaink közakarata és érdeke megkívánja, hogy a fejlesztésekhez rendelkezésre álló Európai Uniós forrásokat 2013-ig maradéktalanul használjuk ki.

Cégtörténet

A kor amelyben a Tisza és mellékfolyóinak átfogó szabályozása megkezdődött, az alföldi magyarság gazdasági és szellemi felemelését tűzte ki céljául. Valóban a Tisza szabályozás megnyitotta az utat az országrész gazdasági fejlődése előtt.

E fejlődés történelmében kiemelkedő elődünknek tudhatjuk Gróf Széchenyi Istvánt, és az Ő közreműködésével megalapított Tiszavölgyi Társulatot.

A Tisza- Marosszögi Vízgazdálkodási Társulat 1972. december 28-án alakult meg a térség vízgazdálkodásában érdekeltek társulásával. Működése az alábbi városok, és községek területére terjed ki: Hódmezővásárhely, Székutas, Óföldeák, Makó, Magyarcsanád, Nagyér, Pitvaros, Csanádalberti, Szeged-Tápé, Mártély, Földeák, Maroslele, Apátfalva, Csanádpalota, Királyhegyes, Kövegy, Nagylak, Ambrózfalva és Algyő.

A kezdeti évek vízgazdálkodási feladatai egyre inkább kiegészültek az élő környezet és természet védelmének feladataival. Az 1980-as évek végétől kezdődően az ország egyik legjelentősebb társulati fejlesztései valósultak meg területünkön.

Cégadatok

Társulatunk alapfeladata, működési területén a helyi jellegű, közcélú vízi, vízgazdálkodási létesítmények üzemelése, fenntartása és fejlesztése.

Az 1980-as évek végének változó gazdasági körülményei hatására átértékeltük tevékenységünket. Az alapfeladatok ellátása mellett a piaci, verseny helyzetből adódó megmérettetést is felvállaltuk.

Vállalkozói tevékenységünk célja, hogy tagjainknak, partnereinknek, segítséget nyújtsunk vízi, mélyépítési és környezetvédelmi célú feladataik, fejlesztéseik megvalósításához.

Célunk a vizekkel való gazdálkodás oly módon, hogy szolgálja a területen élők lét és vagyonbiztonságát, a gazdálkodói, mezőgazdasági érdekeket, s mindezt a környezet- és természetvédelmi érdekekkel teljes összhangban.

Társulatunk megközelítőleg 600 millió Ft-os vagyont működtet évek óta kiemelkedő eredményességgel. Pénzügyi helyzetünk stabil, árbevételünk folyamatosan nő.

Szakembergárdánk magasan kvalifikált, társulathoz hosszú, távon kötődő dolgozókból áll, jelentős fluktuáció nem zavarja tevékenységünket. Szakmai elkötelezettségük egyaránt megnyilvánul a kivitelezői, tervezési és szaktanácsadói tevékenységük terén. Megrendelőink egy igen összeszokott, megbízható csoport munkájával találkozhatnak.

Refereinciáink

Alaptevékenységünkhöz kapcsolódóan:
Belvízvezető létesítmények kettősműködésű csatornák, szivattyútelepek, közúti és vasúti műtárgyak, víztározók építése 130 ha-os hatásterülettel. Apátfalva- Mezőhegyesi és a Mindszent- Székkutasi öntözőrendszer kiépítése-16000 ha öntözésére. A kiépített rendszerek üzemeltetése, fenntartása, fejlesztése.


Vállalkozói tevékenységünkhöz kapcsolódóan:

Hódmezővásárhely, Makó, Székkutas, Mártély, Apátfalva, Földeák, Maroslele, Csanádpalota stb. települések belterületei vízrendezési műveinek kivitelezése. Mezőgazdasági üzemek részére öntözőtelepek – köztük 12 lineár építése – 7000 ha-on. Hódmezővásárhely új szennyvíztelepén mőtárgyak, valamint Parshall mérőcsatorna építése. Körös-Maros Nemzeti Park megbízásából a Csanádpusztai tájvédelmi körzet vízháztartási szabályzó művek kiépítése. Rekultiváció Hmvhely folyékony hulladék lerakóján. Telefonhálózat alépítmény építése. Társvállalkozóként az Algyő Faluház és a kopáncsi JET üzemanyagtöltő állomás építésében való részvétel. Tervezés tagjaink részére belterületi csapadékvíz elvezetéséhez, szennyvízcsatorna hálózathoz. Siketes területfejlesztési, PHARE, VA, KKA és foglalkozási pályázatok készítése.