Vízgazdálkodás

Részletek a rendkívüli öntözés igénybevételéről

Megjelent: 2022-08-10 15:52:37

2022. március 21-től kihirdetésre került a tartósan vízhiányos időszak.

A hidrometeorológiai viszonyok alapján idén is – Nemzeti Agrárgazdasági Kamara (NAK), illetve a Magyar Gazdakörök és Gazdaszövetkezetek Szövetsége (MAGOSZ) kezdeményezésére – kihirdette a tartósan vízhiányos időszakot az ország teljes területére a belügyminiszter, 2022. március 21-i kezdettel.

A tartósan vízhiányos időszakban – a vízhasználó bejelentése alapján, vízjogi engedély nélküli – rendkívüli öntözési célú vízhasználat lehetséges. Az általános szabályozás bevezetését ugyancsak a NAK és a MAGOSZ szorgalmazta, 2019-ben.

A rendkívüli öntözés esetében vízkészletjárulékot nem kell fizetniük a mezőgazdasági termelőknek, azonban a vízszolgáltatási díjat (a víz odavezetésének, a szivattyúk energia- valamint üzemanyag és egyéb költségeit) igen. Ezen lehetőséggel idén eddig közel ezer termelő élt, több mint 11 ezer hektár területen.

A vízügyi ágazat fokozott készültségben, minden lehetséges eszközzel azon dolgozik, hogy vízpótlással mérsékelhetők legyenek a szárazság hatásait.

2022. július 20-án a vízhiány elleni védekezési készültség keretében megkezdte működését az OMIT.

A rendkívüli szárazságra tekintettel 2022. július 20-án – a vízhiány elleni védekezési készültség keretében – megkezdte működését a vízügyi ágazat Országos Műszaki Irányító Törzse (OMIT), az Országos Vízügyi Főigazgatóság keretében.

A szerv működését a NAK megyei szervezetei is segítik.

Szinte valamennyi vízügyi igazgatóságnál készültség van, a vízhiányt kezelő körzetek több mint felében pedig a legmagasabb fokú van érvényben. Az Alföldön az öntöző- és kettősműködésű csatornák teljes kapacitással üzemelnek, azonban eddig soha nem tapasztalt nagyságrendben érkeznek rendkívüli öntözési kérelmek.

A megnövekedett vízigények kielégítéséhez országos összehangolásra van szükség, amelyet öntözési menetrend kialakításával valósítanak meg, a vízszolgáltatási szerződéssel rendelkező gazdálkodók bevonásával. Az elmúlt időszak csapadékmentes időjárása és a vízkészletek folyamatos csökkenése következtében a vízigények olyan mértékben megnövekedtek, hogy azok kielégítését csak több vízügyi igazgatóság összehangolt működése mellett, térségi vízátvezetésekkel, adott esetben szivattyús vízpótlással lehet megoldani.

Tekintettel arra, hogy a vízhiány miatt a vízjogi vagy rendkívüli engedéllyel rendelkező vízigények is már csak ütemezett időrenddel elégíthetők ki, a vízügyi igazgatóságok ellenőrzik mind a legális, mind az illegális vízkivételeket.

Rendkívüli öntözési célú vízhasználatról:

Rendkívüli öntözési célú vízhasználatnak minősül

 • a közvetlenül felszíni vízből, ideiglenes szivattyúállással,
 • legfeljebb 120 mm/hektár (1200 m³/hektár) vízmennyiség
 • 100 hektár nagyságot meg nem haladó területre öntözési célból,
 • legfeljebb megszakítás nélkül 1 hónap időtartamig történő kijuttatása. FONTOS: Az Aszály veszélyhelyzeti operatív törzs 2022. július 28-i alakuló ülésén feloldotta az 1 hónapos időintervallumot. Ez a gyakorlatban úgy történik, hogyha a vízhasználó az 1 hónap leteltével nem kérelmezi a rendkívüli öntözést, abban az esetben a területileg az illetékes vízügyi hatóság és/vagy vízügyi igazgatóság hivatalból megkeresi a vízhasználót, hogy hosszabb távon is fenntartja-e a rendkívüli öntözést.
 • A rendkívüli öntözés gyakorlati megvalósítására megoldás lehet a traktor meghajtású mobilszivattyúk alkalmazása, a vízszállítás tekintetében a gyorskapcsolású öntözőcsövekből, valamint flexibilis felcsévélhető tömlőből épített szállító szárnyvezetékek kihelyezése, továbbá a termőterületen a mobil és a csévélődobos öntözőberendezések, öntözőkonzolok, illetve szalagos öntözőcsövek, gyorsan kiépíthető szalagcsepegtető rendszerek kihelyezése.

Kinek kell bejelenteni a rendkívüli öntözést?

 • A rendkívüli öntözési célú vízhasználatot a területileg megyei katasztrófavédelmi igazgatósághoz írásban kell bejelenteni.
 • A bejelentő lap elérhető: ITT
 • A területileg illetékes megyei katasztrófavédelem elérhetősége: vízügyi hatóságok

Mit kell csatolni a bejelentő laphoz?

 • A vízkivétellel érintett felszíni víz kezelőjének (területileg illetékes vízügyi igazgatóság) hozzájárulását is csatolni kell.
 • A területileg illetékes vízügyi igazgatóságok elérhetősége: vízügyi igazgatóságok
 • A vagyonkezelői hozzájáruláshoz szükséges bejelentő lap elérhető itt: ITT

NAK útmutató rendkívüli öntözési célú vízhasználathoz: ITT

 • A rendkívüli célú vízhasználatról szóló útmutató és a kapcsolódó adatlapok elérhetők a NAK honlapján, a „Kézikönyvek, Tájékoztató” menüpont alatt.
 • Az útmutató részletesen tartalmazza többek közt:
  • a rendkívüli öntözés fogalmát
  • mikor érvényesíthető
  • mely 2 hatóságok kell benyújtani, milyen adatlapon, valamint
  • vízdíjakkal kapcsolatos mentességeket és kötelezettségeket.

A VÍZHIÁNY és az ASZÁLY nem ugyanaz a két fogalom! A különbséget bemutató tájékoztató ITT elérhető.

Fontos, az információk tájékoztató jellegűek, a mindkor hatályos jogszabályoknak megfelelően kell eljárni!

NAK/Tasnádi Gabriella