Főmenü

Társulatunkról

Üdvözöljük weboldalunkon!

2023. január 23., hétfő 9:58:55 / NAK/MAGOSZ ▪ Sajtóközlemény

Szükség van a vízpufferek mihamarabbi kialakítására.

A hazai termőterületek harmada az aszály mellett ár- és belvíznek is kitett; a szélsőséges időjáráshoz hatékonyan kell alkalmazkodnia a mezőgazdasági vízgazdálkodásnak. A tavalyi drasztikus aszály után az enyhe tél és a belvizek is gondot okozhatnak, a vízgazdálkodás fejlesztése és a megfelelő földművelési technológiák alkalmazása elkerülhetetlen – hívja fel a figyelmet a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara (NAK).

víz csatorna

Az intenzív éghajlati szélsőségek egyre gyakrabban és radikálisabban befolyásolják a csapadék mennyiségét – fotó: pixabay.com

Alkalmazkodni kell a szélsőséges klimatikus helyzethez

A 2022-es év novemberig rendkívül vízhiányos volt, az alföldi térség évtizedek óta nem látott aszálytól szenvedett, a vízhiányból eredő kár több tízszeresére ugrott az átlagos évi 40 milliárd forintnak. Mindezek után az év végére például közel 6 méter szintemelkedés jellemezte a Tiszát, és csak centik választottak el az I. fokú árvízkészültségtől, az elmúlt időszakban pedig napi 50 milliméter körüli csapadék is hullott egyes térségekben.

Az intenzív éghajlati szélsőségek egyre gyakrabban és radikálisabban befolyásolják a csapadék mennyiségét, hiányát, időbeni és térbeli eloszlását. A mezőgazdasági termelés egyik alapfeltételévé vált, hogy mihamarabb alkalmazkodjon a szélsőséges klimatikus helyzethez.

Általánosságban a magyarországi termőterületek közel harmada egyaránt kitett az aszálynak, valamint az ár- és belvíznek; a jelenlegi éghajlati viszonyokra, a hazai és globális tendenciákra is tekintettel a vízbiztonság megteremtésében pozitív változás műszaki beavatkozás nélkül nem várható. Annak érdekében, hogy megteremtsük a vízbiztonságot, puffervízterekre van szükség, amelyek létrehozásában az állam mellett a termelőknek is van tennivalója.

belvíz

A magyarországi termőterületek közel harmada egyaránt kitett az aszálynak, valamint az ár- és belvíznek – fotó: pixabay.com

Jelentősebb belvízi elöntések is kialakulhatnak

Az Országos Meteorológiai Szolgálat, valamint az Országos Vízügyi Főigazgatóság adatai alapján jelenleg a talaj telítettsége országosan eléri a 80-100%-ot a felső 1 méteres talajrétegben. Amennyiben folytatódik a csapadékos idő, esetleg havas lesz még a tél, abban az esetben a magasabb talajvízállású és a szikes területeken, továbbá egyes folyómenti térségekben jelentősebb belvízi elöntések is kialakulhatnak.

Ahhoz, hogy növelni lehessen a puffervíztereket, elsődleges feladat a többletvizek elraktározása, a csatornarendszerek medertározási kapacitásainak maximális kihasználása, a csatornák feltöltése, illetve – ahol lehet – feltöltve tartása.

A vízkészletek megőrzésének jelenleg a medertározás a leghatékonyabb módja, amire a NAK a tél elején is felhívta a figyelmet, valamint arra, hogy nagyobb árhullám esetén a csatornák maximális feltöltése a belvizes területek kiterjedését is növeli. A csatornákban visszatartott vízoszlop a szomszédos mélyfekvésű területeken vízborításokhoz vezethet.

Tekintettel arra, hogy a tavalyi súlyos vízhiányhoz és aszályhoz hasonlókkal egyre gyakrabban meg kell majd birkóznia a mezőgazdaságnak, másként kell tekinteni a várhatóan sokkal ritkábban jelentkező többletvizekre, ár- és belvizekre. Víz- és agrárgazdálkodási szempontból is ki kell alakítani azokat a jó gyakorlatokat, amelyek kiegyensúlyozzák az évszakok, illetve a hidrológiai ciklusok szélsőséges vízháztartási viszonyait – különös tekintettel a természetes és mesterséges vízfolyások öblözeteiben.

víz csatorna

A vízkészletek megőrzésének jelenleg a medertározás a leghatékonyabb módja – fotó: pixabay.com

Lényeges a talaj szerkezetességének javítása

A gazdálkodóknak érdeke a talaj védelme, szerkezetességének javítása, ugyanis ezen tényezők jelentősen hatnak a talaj vízvezető és vízbefogadó képességére, a vízháztartás optimalizálására, a terméseredményekre, a költségekre, továbbá jelentősen csökkentik a szélsőséges időjárásból eredő stresszhelyzeteket.

Kiemelten fontos a megfelelő tápanyag-gazdálkodás, a tömörödés és az erózió elleni védekezés, a megfelelő terület- és tájhasználat. A termőföldön való vízvisszatartás másik kulcsa a területi vízpufferek megteremtése.

Fontos a belvízelöntések termőföldön való lehető leghosszabb ideig tűrése, a területi vízvisszatartás biztosítása különösen a mélyfekvésű területeken, valamint mesterségesen kialakított (mikro)tározókban, vagy akár vápákban. A felszíni vízrendezési szolgáltatás lehetővé teszi a termőterületen az úgynevezett átjárható, művelésbe vonható füvesített vápák kialakítását, amelyek a többletvizeket összegyűjtik, helyben tartják, és idővel visszaszolgáltatják azokat a termőföldnek. Illetőleg síkvidéki területen magas potenciál van a vápák által történő vízmegtartásban.

Rákócziújfalu a Tisza középső szakaszán fekszik, ahol a régió kiemelkedő jelentőségű ágazata a mezőgazdaság. A település környékén a belvíz és az aszály is károkat okoz a gazdálkodóknak és a lakosságnak. A település polgármestere, Varga József és munkatársai a LIFE-MICACC projekt keretein belül természetes vízmegtartó megoldásokat valósítottak meg Rákócziújfaluban, amelyek célja a belvíz- és aszálykockázat csökkentése. Egy külterületi belvízcsatornát zsilippel lezárva vízmegtartásra alakították át, és mellette egy alacsony fekvésű termőterület helyén vizesélőhelyet és parkot alakítottak ki. Az így született időszakos tavacskában vissza tudják tartani a tavaszi belvizet, a nagy esők vízfeleslegét vagy az öntözéskor keletkező elfolyó hulladékvizet, hogy egyetlen csepp se vesszen el az éltető vízből. A vízmegtartásról a műszaki tervező és egy helyi gazdálkodó is elmondja véleményét a nézőknek. Rákócziújfalu megoldása például szolgálhat mélyfekvésű területekkel rendelkező településeknek vagy ilyeneken gazdálkodóknak, hogy csökkenteni tudják a klímaváltozásból fakadó kockázatokat.

LIFE LIFE LOGOS 4 WATERS projekt: https://lifelogos4waters.bm.hu/

LIFE-MICACC projekt: https://vizmegtartomegoldasok.bm.hu/

Szereplők: Balla Iván,tervezőmérnök Varga József, Rákócziújfalu polgármestere Révész József, gazdálkodó

Készítette: Glix Agency, WWF Magyarország A projekt az Európai Unió LIFE programjának támogatásával, valamint a Magyar Állam társfinanszírozásával valósul meg.

A projekt azonosítószáma: LIFE20 CCA/HU/001604, illetve rövid neve: „LIFE LOGOS 4 WATERS”.

Föld alatti nyomócsőhálózat
Föld alatti nyomócsőhálózat
Föld alatti nyomócsőhálózat

KM nyomócső szerelése földárokban
KM nyomócső szerelése földárokban
KM nyomócső szerelése földárokban
Elektromos kábel fektetése, elektromos kivitelező szakfelügyelete mellett
Elektromos kábel fektetése, elektromos kivitelező szakfelügyelete mellett
Gépészeti szerelvények beszerelése
Gépészeti szerelvények beszerelése

Nyomáspróba
Nyomáspróba
Lineár hidráns felállás
Lineár hidráns felállás
Lineár hidráns felállás

2022. november 17., csütörtök 11:39:00 / NAK – Nemzeti Agrárgazdasági Kamara


Módosult a támogatható tevékenységek köre és azok maximális elszámolható kiadásai.

A NAK kérésére 30%-kal több költséget lehet elszámolni a mezőgazdasági vízgazdálkodási ágazat fejlesztését támogató pályázatban – olvasható a NAK tájékoztatójában.

öntözés

Támogatható új öntözőberendezések beszerzése, illetve új öntözővíz-szolgáltató művek létrehozása is – fotó: pixabay.com

A Felhívás keretében az alábbi tevékenységek támogathatók:

 • Öntözőberendezések vízellátását biztosító vízvisszatartás létesítményeinek támogatása fenntartható vízkészlet-gazdálkodás biztosításával, ezen belül víztározók létesítésének támogatása közepes nagyságú tározók kialakítása révén, amelyek mérete már megengedi, hogy öntözővíz kivétel is lehetséges legyen
 • Természetes szűrőmezők kialakítása a keletkezett felesleges és a gazdálkodás szempontjából káros vizek összegyűjtést követő tápanyag terhelésének csökkentése, majd befogadó vízfolyásba történő továbbítása céljából
 • Mezőgazdasági területekhez kapcsolódó meliorált utak kialakítása
 • Meglévő öntözőberendezések vízfelhasználás hatékonyságának javítása, valamint öntözési infrastruktúra és kapcsolódó műtárgyainak fejlesztése, rekonstrukciója
 • Új öntözőberendezések beszerzése, illetve új öntözővíz-szolgáltató művek létrehozása

További információk ITT érhetők el.

öntözés

Meglévő öntözőberendezések vízfelhasználás hatékonyságának javítására is lehet támogatást kérni – fotó: pixabay.com

A támogatási kérelmek benyújtására 2023. június 30. napjáig van lehetőség, az alábbi értékelési határnapokkal:

 • december 30.
 • február 28.
 • április 28.
 • június 30.

Az igényelhető vissza nem térítendő támogatás összege:

 • maximum 3 milliárd Ft
 • egyéni és kollektív projekt esetén is.

A támogatás maximális mértéke közép-magyarországi régióban megvalósuló fejlesztés esetén:

 • 40 %
 • + 10 % -pont intenzitás jár, ha nem közép-magyarországi régióban valósul meg
 • + 10 % -pont intenzitás jár a fiatal mezőgazdasági termelő számára
 • + 20 % – pont jár a kollektív módon vagy öntözési közösségként végrehajtott projektek esetén.

Támogatási kérelmet kizárólag az ügyfél-azonosítóval rendelkező támogatást igénylő nyújthat be, a Kincstár elektronikus felületén – írja a nak.hu

A pályázati felhívás itt érhető el.