Főmenü

Társulatunkról

Üdvözöljük weboldalunkon!

2023. április 12., szerda 9:26:04 / Agroinform.hu / Faar Ida


Egyes területeken a négyszeresére emelkedett a vízdíj.

Sokan szeretnének a Tisza vizével öntözni – írja a novenyvedoszer.hu. Az utóbbi szélsőséges időszakban vált mindez fontossá, de nem feltétlenül csak az aszály tette indokolttá. Szerepet játszott az öntözési igények megnövekedésében az is, hogy a korlátlanul beáramló ukrán gabona miatt itthon eladhatatlanná vált a termés, így sokan váltottak borsó, bab és csemegekukorica termesztésére.

Tisza

Az unió 2013-as döntése szerint a tagállamokban fizetni kell a mezőgazdasági vízhasználatért – fotó: pixabay.com

Emelkedett a vízdíj

A csongrádi-mindszenti térségben jelentősen megnőtt a Tisza vizével öntöző gazdálkodók vízdíja: egyes területeken a tavalyi négyszeresét fogják majd fizetni. A mezőgazdaságból élők joggal érzik úgy, hogy teljesen ellehetetlenülnek, mert ez tovább drágítja majd a termékeiket is. Ráadásul arra sincs lehetőségük, hogy befejezzék a mezőgazdasági tevékenységet, mert vagy terményre szerződtek, vagy a korábbi pályázatok miatt üzemeltetési kötelezettségeik vannak.

Az eddigi köbméterenkénti 64 forintos vízdíj 250 forintra emelkedett. A Belügyminisztérium indoklása egyértelmű: az unió 2013-as döntése szerint a tagállamokban fizetni kell a mezőgazdasági vízhasználatért. Az állami támogatás mértékét hazánkban 2017 óta fokozatosan csökkentik.

A szolgáltatási díj az alap és a változó díjból tevődik össze. Két éve a vízhasználók az alapdíj ötven százalékát fizetik, a másik ötven százalékot az állam állja. Az alapdíj ötven százalékát az állam idén is biztosítja, a változó díjat viszont a vízhasználónak kell megfizetni

– írta a minisztérium.

öntözés

Az eddigi köbméterenkénti 64 forintos vízdíj 250 forintra emelkedett – fotó: pixabay.com

A megnövekedett költségek és az infláció is drágítja a vízszolgáltatás díját

Az Alsó-Tisza-vidéki Vízügyi Igazgatóság területén például tovább növeli a költségeket az, hogy a mezőgazdasági vízellátás gravitációsan nem megoldható, így az igényelt vízmennyiséget két, három, de van, ahol csak nyolc szivattyúval lehet megoldani.

A Dél-alföldi gazdák szerint a terheiket az is növeli, hogy a vízügy a vizet kiemeli a Tiszából, majd beemeli a mártélyi holtágba, ahonnan az a víztározóba kerül, s egy következő víztársulat juttatja azt egy másik csatornaszakaszba, emiatt a mártélyi holtágba beemelt vizet – vízveszteségre hivatkozva – a gazdákra terhelik.

A legnagyobb problémát az jelenti, hogy a dráguló vizet még csak mellőzni sem tudják. Az egyik öntözési közösség pályázati forrásból ugyanis egymilliárdos beruházást hajtottak végre, amelynek részeként fenntartási kötelezettségük van, vagyis öntözniük kell. A gazdálkodást sem hagyhatják abba, mert köti őket a beszállítási kötelezettség, azaz mindenképpen terményt kell előállítaniuk.

Fúrt kutaknál minden esetben szükséges a szakember által kiállított tervdokumentáció az engedélyeztetéshez.

Jegyzői hatáskörbe esik a kút ha megfelel az alábbi feltételeknek:

 • a kút helye nem érinthet vízbázisvédelmi védőterületet
 • a kút nem érint karszt- vagy rétegvizet
 • 500 m3/év vízigénybevétel alatti
 • a kút épülettel rendelkező ingatlanon van
 • magánszemély a kérelmező
 • a vízkivétel házi ivóvízigény és/vagy a háztartási igények kielégítését szolgálja és
 • a kút nem gazdasági célú vízigényt szolgál.

Amennyiben az Ön kútja nem felel meg valamelyik pontnak, úgy a kész dokumentációt a katasztrófavédelemnek kell benyújtania.

Amennyiben az Ön kútja megfelel a fentebbi feltételeknek:

Kútengedélyezés menete:

 • Fel kell keresnie egy szakembert, aki kiállítja a szükséges dokumentációt.
 • Ha készen van a dokumentáció, alá kell íratnia az érintett ingatlan összes tulajdonosával.
 • Le kell adnia a helyi önkormányzat jegyzőjének a dokumentációt.
 • A jegyzőnek a beadástól számítva 60 napja van a kérelmet elbírálni.
Ki lehet ez a szakember?

A jegyzői hatáskörbe tartozó fúrt kutak utólagos engedélyezésekor jogszabály szerinti szakember (vízkútfúró, vagy szakirányú felsőfokú végzettségű szakember) közreműködése szükséges. Új fúrt kút létesítése esetében a kivitelezést csak vízkútfúró szakember végezheti. Ásott, vert kút bármilyen vízjogi engedélyezési eljárásában nem követelmény a jogszabály által meghatározott szakember közreműködése.

Vonatkozó jogszabály:

101/2007. (XII. 23.) KvVM rendelet a felszín alatti vízkészletekbe történő beavatkozás és a vízkútfúrás szakmai követelményeiről 13. §

Honnan tudhatom, hogy a kutam érint-e vízbázisvédelmi területet?

A helyi önkormányzatnál tudja megtudakolni, illetve a területileg illetékes Vízügyi Igazgatóságnál vagy a területileg illetékes Katasztrófavédelmi Igazgatóságnál.

Honnan tudhatom meg, hogy érint-e karszt vagy rétegvizet?

Fúrt kutak esetében átlagosan Magyarországon kb. 30m-ig lehet talajvizes a kút.

Hogyan állapíthatom meg, hogy fúrt vagy ásott kutam van?

Ásott kutakra jellemző, hogy betongyűrűvel, téglával vagy terméskővel kirakott, jellemzően 70cm-nél nagyobb átmérőjű.
Fúrt kutakra jellemző, hogy PVC csővel vagy acél csővel kibélelt min. 30mm, max. 400mm átmérőjű.

Mi az a házi ivóvízigény és/vagy a háztartási vízigény?

Háztartási vízigénybe beletartozik a kert öntözés, medence feltöltés, háztartási vízhasználat, pl.: wc lehúzás, zuhanyzás, mosogatás. Tehát ha csak kert locsolásra használja a vizet akkor is ebbe a kategóriába tartozik. Ivóvízigény: ugyanezek tartoznak bele, csak vízminőségi vizsgálatot kell hozzá végeztetni, hogy a kút vize iható-e. Talajvizek esetében szinte semmi esély nincs rá Magyarországon.

Kérdéseikkel, kérjük keressék: a Tisza-Marosszögi Vízgazdálkodási Társulatot: +36 62 242 033

kollegánkat Balla Máté Ivánt +36 30 433 8265 telefonszámon.

2023. március 31., péntek 16:31:00 / Agrárminisztérium▪Sajtóközlemény


Mikor lehet díjmentesen használni a korábban létesített kutat?

Továbbra is díjmentesen lehet üzemeltetni a korábban létesített és bejelentési kötelezettségnek eleget tevő kutakat – közölte Nagy István agrárminiszter a tárca sajtóközleményében.

A tárcavezető arra hívta fel a figyelmet, hogy az Agrárminisztérium elkötelezett a felelős vízgazdálkodás és az öntözéses gazdálkodás kiszélesítése mellett. E cél érdekében módosult korábban a vízgazdálkodásról szóló törvény is.

Az új szabályok megkönnyítették a mezőgazdasági öntözési célú kutak nyilvántartásba vételét és a vízjogi engedélyezés eljárását is. A bonyolult adminisztráció helyett egy egyszerűsített adatlapon kell a bejelentést megtenni, ha a vízkivétel kizárólag talajvízből történik. A szabályozás célja az volt, hogy megoldódjon az az évek óta súlyosbodó probléma, amelyet az engedély nélkül kialakított kutak jelentenek a mezőgazdaságnak és a környezetnek.

Fontos kitétel, hogy a kutat karszt- vagy rétegvízkészlet igénybevétele nélkül, talaj-, illetve talajvíz-szennyezéssel nem érintett területen létesítsék, és annak talpmélysége az 50 métert nem haladja meg, illetve az első vízzáró réteget nem éri el.

Lényeges továbbá az is, hogy a kút csak az üzemeltetője művelésében álló földterületek öntözését biztosíthatja – tette hozzá.

Nagy István kitért arra is, a bejelentési kötelezettséget szankciómentesen 2023. december 31-ig lehet megtenni a Nemzeti Földügyi Központnál. A bejelentés, illetve az engedélyezési eljárás mentes az illeték- és díjfizetési kötelezettség alól, aki ennek eleget tesz továbbra is díjmentesen üzemeltetheti a kútját – húzta alá az agrárminiszter.

2023. március 22., szerda 14:57:15 / index.hu

Ez lehet az utolsó pillanat a legalizálásra – ne feledjük, egy drónról minden látszik!

Amnesztia december 31-ig

Az ingatlan tulajdonosoknak mostantól az év végéig van lehetőségük arra, hogy szankció nélkül jelentsék a hatóságoknak az engedély nélküli ásott vagy fúrt kutakat – hívta fel rá figyelmet az index.hu.

A frappánsan kútamnesztiának elkeresztelt eljárásban a kutakat 50-150 ezer forintos költséggel lehet utólagosan legális használatba venni, az utólagos engedélyeztetés lehetőségével.

A becslések szerint ingatlantulajdonosok százezreit is érintheti a kérdés, akiknek alig több, mint kilenc hónapjuk maradt így arra, hogy engedélyeztessék az engedély nélkül fúrt vagy ásott kutakat – írta erről a délmagyar.hu. Az engedély hiánya egyébként nem jelent szükségképp illegálisan fúrt vagy ásott kutat, csak azt, hogy a kutat utólag még szükséges engedélyeztetni is. A bejelentéseket 2023. december 31-ig kell megküldeni a Nemzeti Földügyi Központnak.

Jelenleg tehát az engedély megléte nélkül létesített, az első vízzáró réteget el nem érő mezőgazdasági öntöző kutak érintettek a kútamnesztiában.

Maga az engedélyezési eljárás egyébként nem jár illetékfizetési kötelezettséggel, de szükséges hozzá a kút paramétereit leíró szakvélemény, természetesen hivatalosan regisztrált vízmérnök vagy kútfúró ellenjegyzésével, melyet már 50 ezer és 150 ezer forint közötti összegért cserébe be is szerezhetünk, az árak persze regionálisan szórhatnak.

A becslések szerint ingatlantulajdonosok százezreit is érintheti a kérdés, akiknek alig több, mint kilenc hónapjuk maradt arra, hogy engedélyeztessék az engedély nélkül fúrt vagy ásott kutakra.

A becslések szerint ingatlantulajdonosok százezreit is érintheti a kérdés, akiknek alig több, mint kilenc hónapjuk maradt arra, hogy engedélyeztessék az engedély nélkül fúrt vagy ásott kutakra. Kép: Pexels

Hogyan ellenőrzik majd ezt?

Ha minden igaz, 2025-től kezdődően műholdakat is igénybe vesznek majd a hatóságok a földek pásztázásához, így ellenőrizve, hogy hol találhatóak kutak. Az Alföldön feltehetően ötven és százezer között lehet az engedély nélkül létesített kutak száma, a legtöbb ilyen vízkivételezés a Homokhátságon található. Bordányban, a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara megyei szervezetének fórumán nagy is volt ez ügyben a gazdák felzúdulása. A fórumon a közös agrárpolitika változásairól tartott tájékoztatót az Agrárminisztérium mezőgazdaságáért és vidékfejlesztésért felelős államtitkára, Feldman Zsolt. A közös agrárpolitika az Európai Unió mezőgazdasági támogatási rendszere.

Maga az engedélyezési eljárás egyébként nem jár illetékfizetési kötelezettséggel, de szükséges hozzá a kút paramétereit leíró szakvélemény.

Maga az engedélyezési eljárás egyébként nem jár illetékfizetési kötelezettséggel, de szükséges hozzá a kút paramétereit leíró szakvélemény. Kép: Pexels

“Nincs az az apparátus, ami ezt feldolgozza. Becslésem szerint Bordányban kétszázötven gazdának közel ezer kútja van, a homokhátságon van tizenöt település. Ez több ezer kút papírozását jelenti. Nincs ember, aki ezt megcsinálja. Tíz év se lenne elég rá”

– nyilatkozta Bálint László őszibarack-termesztéssel foglalkozó vállalkozó Bordányból. Vagy igaza lesz, vagy nem, de az biztos, hogy aki elmulasztja egy engedély nélküli kút fennmaradási engedélyének kérelmezését, vagy aki engedély nélkül használ ilyen kutat, annak 2024. január 1-től vízgazdálkodási bírságot kell fizetnie. Az engedély nélküli vízhasználatért kiszabható bírság mértéke az 1 millió forintot is elérheti – közölte az infostart.hu.