Főmenü

Társulatunkról

Üdvözöljük weboldalunkon!

2023. április 13., csütörtök 9:06:47 / Agroinform.hu

Eredetileg június 30-án zárult volna a beruházási és az öntözési közösségeket támogató pályázat.

A palyazat.gov.hu-n megjelent információk szerint 2023. október 1-ig van lehetőség a pályázatok beadására mindkét felhívás esetén.

A mezőgazdasági vízgazdálkodási ágazat fejlesztése (VP2-4.1.4-16)

Az öntözési közösségek együttműködésének támogatása (VP5-16.5.2-21)

Az Agrárminisztérium sajtóközleményében az áll, hogy – többek között a szélsőséges időjárási viszonyok, a csapadék egyenetlen eloszlása, és a tavalyi súlyos aszályhelyzet miatt – továbbra is kiemelt területként kezeli az öntözéses gazdálkodás fejlesztését. Nagy István agrárminiszter felhívta a figyelmet, hogy a beruházási pályázati kiírás – továbbra is egyebek mellett – tározóterek, új vízkivételei művek kialakításához, új öntözőgépek és csővezetékek telepítéséhez és az elavult öntözőrendszerek elemeinek cseréjéhez biztosít támogatási forrást a gazdák számára. Az öntözési közösségek együttműködésének támogatása című felhívás keretében pedig a meglévő, közös érdekeltségű öntözőtelepek üzemeltetésére és az új öntözési beruházások előkészítésére lehet pályázni.

A két pályázati lehetőség alapján a termelők együttesen már 50 milliárd forintot meghaladó támogatásban részesültek, a jövőben pedig a KAP Stratégiai Terv keretei között lehet majd támogatást igényelni öntözésfejlesztésre, amelynek révén további 70 milliárd forintot tervez a szaktárca a területre fordítani. A kormány célja, hogy az öntözött területek mértéke folyamatosan növekedjen, mert alapvetően öntözéses körülmények között lehet biztonságos termelést folytatni – fogalmazott Nagy István.

További, pályázatokkal kapcsolatos hírekét kövesd a Pályázatok rovatot!

2023. április 12., szerda 12:47:46 / Agrárminisztérium


Újabb változtatásokat és egyszerűsítéseket kezdeményez a kutak szabályozásában az Agrárminisztérium – közölte közösségi oldalán Nagy István.

Nagy István arra hívta fel a figyelmet, hogy az agrártárca elkötelezett a felelős vízgazdálkodás és az öntözéses gazdálkodás kiszélesítése mellett. Ennek érdekében korábban módosult a vízgazdálkodásról szóló törvény is. Az új előírások megkönnyítették a mezőgazdasági öntözési célú kutak nyilvántartásba vételét és a vízjogi engedélyezési eljárást is. De itt még nem állhatunk meg, ezért további újításokat és könnyítéseket kezdeményezünk – tette hozzá.

Hangsúlyozta,

„az adminisztratív költségek visszaszorítása érdekében kezdeményezzük a kutak vízmérő-órával történő felszerelési kötelezettségének eltörlését.”

Ezzel az 50 méternél nem mélyebb és védett vízbázissal nem érintett területek vonatkozásában minden költség nélkül, egy egyszerű bejelentéssel legalizálhatóak lesznek a kutak. Így továbbra is díjmentesen lehet üzemeltetni a korábban létesített és bejelentési kötelezettségnek eleget tevő kutakat.

A szabályozás célja az, hogy megoldódjon az az évek óta súlyosbodó probléma, amelyet az engedély nélkül kialakított kutak jelentenek a mezőgazdaságnak. Most erre kínálunk újabb megoldásokat – emelte ki a miniszter.

2023. április 12., szerda 9:26:04 / Agroinform.hu / Faar Ida


Egyes területeken a négyszeresére emelkedett a vízdíj.

Sokan szeretnének a Tisza vizével öntözni – írja a novenyvedoszer.hu. Az utóbbi szélsőséges időszakban vált mindez fontossá, de nem feltétlenül csak az aszály tette indokolttá. Szerepet játszott az öntözési igények megnövekedésében az is, hogy a korlátlanul beáramló ukrán gabona miatt itthon eladhatatlanná vált a termés, így sokan váltottak borsó, bab és csemegekukorica termesztésére.

Tisza

Az unió 2013-as döntése szerint a tagállamokban fizetni kell a mezőgazdasági vízhasználatért – fotó: pixabay.com

Emelkedett a vízdíj

A csongrádi-mindszenti térségben jelentősen megnőtt a Tisza vizével öntöző gazdálkodók vízdíja: egyes területeken a tavalyi négyszeresét fogják majd fizetni. A mezőgazdaságból élők joggal érzik úgy, hogy teljesen ellehetetlenülnek, mert ez tovább drágítja majd a termékeiket is. Ráadásul arra sincs lehetőségük, hogy befejezzék a mezőgazdasági tevékenységet, mert vagy terményre szerződtek, vagy a korábbi pályázatok miatt üzemeltetési kötelezettségeik vannak.

Az eddigi köbméterenkénti 64 forintos vízdíj 250 forintra emelkedett. A Belügyminisztérium indoklása egyértelmű: az unió 2013-as döntése szerint a tagállamokban fizetni kell a mezőgazdasági vízhasználatért. Az állami támogatás mértékét hazánkban 2017 óta fokozatosan csökkentik.

A szolgáltatási díj az alap és a változó díjból tevődik össze. Két éve a vízhasználók az alapdíj ötven százalékát fizetik, a másik ötven százalékot az állam állja. Az alapdíj ötven százalékát az állam idén is biztosítja, a változó díjat viszont a vízhasználónak kell megfizetni

– írta a minisztérium.

öntözés

Az eddigi köbméterenkénti 64 forintos vízdíj 250 forintra emelkedett – fotó: pixabay.com

A megnövekedett költségek és az infláció is drágítja a vízszolgáltatás díját

Az Alsó-Tisza-vidéki Vízügyi Igazgatóság területén például tovább növeli a költségeket az, hogy a mezőgazdasági vízellátás gravitációsan nem megoldható, így az igényelt vízmennyiséget két, három, de van, ahol csak nyolc szivattyúval lehet megoldani.

A Dél-alföldi gazdák szerint a terheiket az is növeli, hogy a vízügy a vizet kiemeli a Tiszából, majd beemeli a mártélyi holtágba, ahonnan az a víztározóba kerül, s egy következő víztársulat juttatja azt egy másik csatornaszakaszba, emiatt a mártélyi holtágba beemelt vizet – vízveszteségre hivatkozva – a gazdákra terhelik.

A legnagyobb problémát az jelenti, hogy a dráguló vizet még csak mellőzni sem tudják. Az egyik öntözési közösség pályázati forrásból ugyanis egymilliárdos beruházást hajtottak végre, amelynek részeként fenntartási kötelezettségük van, vagyis öntözniük kell. A gazdálkodást sem hagyhatják abba, mert köti őket a beszállítási kötelezettség, azaz mindenképpen terményt kell előállítaniuk.

Fúrt kutaknál minden esetben szükséges a szakember által kiállított tervdokumentáció az engedélyeztetéshez.

Jegyzői hatáskörbe esik a kút ha megfelel az alábbi feltételeknek:

 • a kút helye nem érinthet vízbázisvédelmi védőterületet
 • a kút nem érint karszt- vagy rétegvizet
 • 500 m3/év vízigénybevétel alatti
 • a kút épülettel rendelkező ingatlanon van
 • magánszemély a kérelmező
 • a vízkivétel házi ivóvízigény és/vagy a háztartási igények kielégítését szolgálja és
 • a kút nem gazdasági célú vízigényt szolgál.

Amennyiben az Ön kútja nem felel meg valamelyik pontnak, úgy a kész dokumentációt a katasztrófavédelemnek kell benyújtania.

Amennyiben az Ön kútja megfelel a fentebbi feltételeknek:

Kútengedélyezés menete:

 • Fel kell keresnie egy szakembert, aki kiállítja a szükséges dokumentációt.
 • Ha készen van a dokumentáció, alá kell íratnia az érintett ingatlan összes tulajdonosával.
 • Le kell adnia a helyi önkormányzat jegyzőjének a dokumentációt.
 • A jegyzőnek a beadástól számítva 60 napja van a kérelmet elbírálni.
Ki lehet ez a szakember?

A jegyzői hatáskörbe tartozó fúrt kutak utólagos engedélyezésekor jogszabály szerinti szakember (vízkútfúró, vagy szakirányú felsőfokú végzettségű szakember) közreműködése szükséges. Új fúrt kút létesítése esetében a kivitelezést csak vízkútfúró szakember végezheti. Ásott, vert kút bármilyen vízjogi engedélyezési eljárásában nem követelmény a jogszabály által meghatározott szakember közreműködése.

Vonatkozó jogszabály:

101/2007. (XII. 23.) KvVM rendelet a felszín alatti vízkészletekbe történő beavatkozás és a vízkútfúrás szakmai követelményeiről 13. §

Honnan tudhatom, hogy a kutam érint-e vízbázisvédelmi területet?

A helyi önkormányzatnál tudja megtudakolni, illetve a területileg illetékes Vízügyi Igazgatóságnál vagy a területileg illetékes Katasztrófavédelmi Igazgatóságnál.

Honnan tudhatom meg, hogy érint-e karszt vagy rétegvizet?

Fúrt kutak esetében átlagosan Magyarországon kb. 30m-ig lehet talajvizes a kút.

Hogyan állapíthatom meg, hogy fúrt vagy ásott kutam van?

Ásott kutakra jellemző, hogy betongyűrűvel, téglával vagy terméskővel kirakott, jellemzően 70cm-nél nagyobb átmérőjű.
Fúrt kutakra jellemző, hogy PVC csővel vagy acél csővel kibélelt min. 30mm, max. 400mm átmérőjű.

Mi az a házi ivóvízigény és/vagy a háztartási vízigény?

Háztartási vízigénybe beletartozik a kert öntözés, medence feltöltés, háztartási vízhasználat, pl.: wc lehúzás, zuhanyzás, mosogatás. Tehát ha csak kert locsolásra használja a vizet akkor is ebbe a kategóriába tartozik. Ivóvízigény: ugyanezek tartoznak bele, csak vízminőségi vizsgálatot kell hozzá végeztetni, hogy a kút vize iható-e. Talajvizek esetében szinte semmi esély nincs rá Magyarországon.

Kérdéseikkel, kérjük keressék: a Tisza-Marosszögi Vízgazdálkodási Társulatot: +36 62 242 033

kollegánkat Balla Máté Ivánt +36 30 433 8265 telefonszámon.